Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Український журнал хірургії
1 (24) 2014

Тактика лечения парапанкреатического инфильтрата у больных с острым асептическим некротическим панкреатитом
Автори: Кондратенко П.Г., Джансыз И.Н. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Поліморфізм гена CYP2c9 в оптимізації терапії варфарином у пацієнтів із протезованими клапанами серця
Автори: Малярчук І.В. - ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН»; Горовенко Н.Г. - НМАПО імені П.Л. Шупика; Крикунов О.А., Бабочкіна А.Р. - ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН», м. Київ, Україна
Рубрики: Кардіологія, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Екзокринна панкреатична недостатність у хворих на нерезектабельний рак підшлункової залози після симптоматичних оперативних втручань
Автори: Крючина Є.А. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна; Київський центр хірургії захворювань печінки, жовчних шляхів і підшлункової залози імені В.С. Земскова, м. Київ, Україна
Рубрики: Хірургія, Онкологія
Розділи: Клінічні дослідження
Hepatic Artery Thrombosis: Related Risk Factors after Liver Transplantation
Автори: Abbasov P.A. - Azerbaijan Medical University, Azerbaijan
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Тромбози сафеностегнового та сафенопідколінного з’єднань
Автори: Сабадош Р.В. - Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Контузія легень у постраждалих із політравмою
Автори: Трутяк І.Р. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Раннее прогнозирование тяжелого острого панкреатита
Автори: Васильев А.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Розподіл напружень у системі «фіксатор — кістка» при проведенні остеосинтезу нижньої щелепи накістковими міні-пластинами
Автори: Копчак А.В., Кріщук М.Г. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця; Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ, Україна
Рубрики: Хірургія, Стоматологія
Розділи: Клінічні дослідження
Рациональная стартовая антибактериальная терапия в комплексном лечении больных с распространенным гнойным перитонитом
Автори: Кондратенко П.Г., Натрус Л.В., Койчев Е.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Фактори загоєння інвагінаційних анастомозів
Автори: Леонов В.В., Хамед Акіл Алі Ібрахім Аббас - Сумський державний університет; Медичний інститут, м. Суми, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль та значення відеолапароскопії в діагностично-лікувальному алгоритмі хворих з атиповим перебігом гострого апендициту
Автори: Матвійчук Б.О., Квіт А.Д. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, кафедра хірургії й ендоскопії ФПДО
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Диагностика и лечение дистальной билиарной обструкции
Автори: Стукало А.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль протеїнкінази С у дисфункції тромбоцитів за умови гострих кровотеч із виразок гастродуоденальної зони
Автори: Делій В.Ю. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, м. Донецьк, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль и место люмботомии в хирургическом лечении острого небилиарного инфицированного некротического панкреатита
Автори: Ширшов И.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Клинико-экспериментальное обоснование применения прецизионного кишечного шва у больных с высокой степенью вероятности возникновения послеоперационных осложнений
Автори: Каминский И.В., Чемоданов Е.Б. - ГУ «Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского», г. Симферополь, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Паллиативное лечение пациентов c колоректальным раком, осложненным кишечной непроходимостью
Автори: Денисенко В.Л. - УЗ «Вторая Витебская областная клиническая больница», г. Витебск, Республика Беларусь; Гаин Ю.М. - ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», г. Минск, Республика Беларусь
Рубрики: Хірургія, Онкологія
Розділи: Клінічні дослідження
Мини-доступ для холецистэктомии у больных с острым холециститом в пожилом и старческом возрасте
Автори: Капшитарь А.В. - Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Мікробіологічні та мікроскопічні дослідження сечі при туберкульозі нирки
Автори: Крижановський І.Д. - ДЗ «Дорожня клінічна лікарня ст. Дніпропетровськ ДП «Придніпровська залізниця», м. Дніпропетровськ, Україна
Рубрики: Неврологія, Хірургія, Фтизіатрія
Розділи: Клінічні дослідження
К вопросу об эндоскопических критериях аденомиоза на фоне выраженной хронической тазовой боли
Автори: Оразов М.Р. - НИИ медицинских проблем семьи Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Рубрики: Акушерство та гінекологія, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Неблагоприятные исходы лечения больных с кровотечением из хронических гастродуоденальных язв: анализ причин и пути их устранения
Автори: Кондратенко П.Г., Раденко Е.Е., Жариков С.О. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Лапароскопічні резекції печінки: види, класифікація й сучасний стан
Автори: Ничитайло M.Ю., Загрійчук М.С., Mасюк Ю.І., Присяжнюк В.В., Босий О.А. - Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМНУ, м. Київ, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Анализ факторов риска осложнений, индуцированных литотрипсией
Автори: Баринов Э.Ф., Кравченко А.Н., Твердохлеб Т.А., Балыкина А.О. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Рубрики: Хірургія, Урологія
Розділи: Довідник фахівця
Сучасні підходи до хірургічного лікування синдрому портальної гіпертензії
Автори: Дзюбановський І.Я., Романюк Т.В. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Вариации анатомического строения внепеченочных желчных протоков (обзор литературы)
Автори: Дубина С.А., Зенин О.К. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Діагностика та лікування гострих ускладнень жовчнокам’яної хвороби на тлі механічної жовтяниці
Автори: Десятерик В.І., Котов О.В., Шевченко Є.С. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», факультет післядипломної освіти, м. Кривий Ріг, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Діагностика та лікування раку підшлункової залози різної локалізації
Автори: Василюк С.М., Ткачук О.С. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Острый аппендицит у беременных (научный обзор)
Автори: Хацко В.В., Греджев Ф.А., Пархоменко А.В., Потапов В.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця