Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Здоров`я дитини"
4 (55) 2014

Особливості перебігу хронічного гастродуоденіту, морфологічних змін та стану гастропротекції у дітей на фоні дефіциту цинку
Автори: Марушко Ю.В., Асонов А.О. - Кафедра педіатрії № 3 НМУ імені О.О. Богомольця, м. Київ; Гічка С.Г. - Кафедра патологічної анатомії, гістології та судової медицини Київського медичного університету УАНМ
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості лікування хронічних гастритів, асоційованих із герпесвірусами, у дітей
Автори: Абатуров О.Є. - Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»; Леоненко Н.Й. - Державна установа «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Метаболічний синдром як основа розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки в дітей з ожирінням
Автори: Крючко Т.О., Пилипенко О.А., Несіна І.М. - ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Типы диастолической дисфункции левого желудочка сердца у подростков с патологией миокарда
Автори: Богмат Л.Ф., Никонова В.В., Ахназарянц Э.Л., Введенская Т.С., Толмачева С.Р., Рак Л.И., Головко Т.А. - ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины», г. Харьков
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особенности иммунных реакций у детей с детским церебральным параличом на санаторно-курортном этапе реабилитации
Автори: Каладзе Н.Н. - Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского, г. Симферополь; Пономаренко Ю.Н. - Евпаторийский центральный детский клинический санаторий Министерства обороны Украины; Мошкова Е.Д. - Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского, г. Симферополь
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Clinical Paraclinical Parameters of Primary Arterial Hypertension in Adolescents
Автори: Horlenko O.M., Sochka N.V., Debreceni O.V., Horlenko F.V., Piridi V.L., Tomey A.I., Debreceni K.O., Kossey G.B. - State Higher Educational Institution «Uzhgorod National University», Medical Faculty, Department of Pediatrics with Infectious Diseases, Uzhgorod
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Результати багатоцентрового проспективного дослідження ефективності амінокислотної суміші у дітей грудного віку з тяжким атопічним дерматитом та алергією до білків коров’ячого молока
Автори: Няньковський С.Л. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького; Шадрін О.Г. - ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України», м. Київ; Клименко В.А. - Харківський національний медичний університет; Добрянський Д.О., Яцула М.С., Івахненко О.С. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького; Недельська С.М. - Запорізький державний медичний університет; Кобець Т.В. - Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського, м. Сімферополь; Ащеулов О.М. - Харківський національний медичний університет; Гайдучик Г.А. - ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України», м. Київ; Пахольчук О.П. - Запорізький державний медичний університет; Гостіщева О.В. - Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського, м. Сімферополь
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Гострі фарингіти у дітей: питання етіології та лікування
Автори: Крючко Т.О., Кушнерева Т.В., Коленко І.О., Хабертюр Ю.М. - ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Врожденный стеноз устья аорты у детей: диагностика, клиника, лечение и прогноз
Автори: Калашникова Е.А., Никитина Н.А., Галич С.Р. - Одесский национальный медицинский университет
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Макролиды в лечении заболеваний органов дыхания у детей, вызванных вне- и внутриклеточными микроорганизмами
Автори: Юлиш Е.И., Пантофельман О.Ю. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Лихорадка неясного генеза у детей: оптимизация диагностического поиска (часть II)
Автори: Безкаравайный Б.А., Волошин А.Н., Яковенко Н.А., Суманов С.В. - Луганский государственный медицинский университет; Городская детская больница № 4, г. Луганск
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Медико-реабилитационные центры в домах ребенка — новые возможности для лечения и восстановления детей
Автори: Балычевцева И.В., Висягин В.Б., Щур Н.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Патогенетические механизмы развития диареи у детей и методы ее лечения
Автори: Кривущев Б.И. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Нові респіраторні віруси у дітей молодшого віку з бронхообструктивним синдромом
Автори: Руденко С.М., Обертинська О.В., Бойко Ю.О., Охотнікова О.М., Дзюблик І.В. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Современные возможности и перспективы использования пробиотиков группы самоэлиминирующихся антагонистов в терапии инфекционных заболеваний
Автори: Псахис И.Б., Маковская Т.Е. - Государственное предприятие «Научно-технический инженерный центр проблем водоочистки и водосбережения (НТИЦ «Водообработка») Физико-химического института им. А.В. Богатского; Национальной академии наук Украины»; Главный военно-медицинский клинический центр «ГВКГ»
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Лаймская болезнь у детей: диагностика, терапия и профилактика (III часть)
Автори: Маврутенков В.В. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Ферментотерапія в педіатрії: доцільність і виваженість підходів до її проведення
Автори: Банадига Н.В. - ВДНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Panta rhei1, или Современное представление об инфекционных процессах
Автори: Богадельников И.В., Мужецкая Н.И., Крюгер Е.А. - Государственное учреждение «Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского», г. Симферополь
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль инфекционно-воспалительного процесса в формировании бронхиальной астмы у детей
Автори: Чернышева О.Е. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Обширные резекции тонкой кишки при лечении пороков развития и заболеваний кишечника у детей
Автори: Грона В.Н., Вакуленко М.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Сравнительная характеристика твердых фаз бронхоальвеолярных смывов и ротовой жидкости у детей с острыми деструктивными пневмониями
Автори: Грона В.Н., Можаев Е.А., Тананакина Т.П., Модная Ю.Н. - Донецкий национальний медицинский университет им. М. Горького; ГУ «Луганский государственный медицинский университет»
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Участие интерлейкинового семейства 1 в развитии воспалительной реакции при инфекционном процессе. 3. Роль IL-1F4 (IL-18)
Автори: Абатуров А.Е. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»; Волосовец А.П. - Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев; Юлиш Е.И. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Випадок інфекційного ендокардиту у дитини з множинними уродженими вадами розвитку: клініко-ехокардіографічні і патоморфологічні зіставлення
Автори: Кондратьєв В.О. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»; Абатурова Н.І., Порохня Н.Г. - КЗ «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня ДОР»; Фініті С.А. - КЗ «Дніпропетровське обласне патологоанатомічне бюро»
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Эхинококкоз сердца у ребенка
Автори: Сухарева Г.Э. - ГУ «Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского», г. Симферополь
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Диагностика некомпактного миокарда левого желудочка у детей
Автори: Ершова И.Б., Осипова Т.Ф., Нестерова Т.В. - ГУ «Луганский государственный медицинский университет»; Чернова Е.В., Гаврыш Л.И. - Луганская городская детская многопрофильная больница № 3; Калапала Б., Мацюх Н.В., Карнилович А.С. - ГУ «Луганский государственный медицинский университет»
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Розвиток тромбозів при гострій лімфобластній лейкемії в дітей
Автори: Дубей Л.Я. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Дорош О.І. - ДУ «Інститут патології крові і трансфузійної медицини НАМН України»; Дубей Н.В. - Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр; Цимбалюк І.П. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр; Козлова О.І. - Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр; Макух Г.В. - ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», м. Львів; Сапужак М.В. - Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Сучасні технології виготовлення вакцин
Автори: Чернишова Л.І., Лапій Ф.І. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Медична освіта
New respiratory viruses in young children with bronchial obstruction syndrome
Автори: Rudenko S., Obertynska O., Boyko J., Okhotnikova O., Dziublyk I. - National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Medical rehabilitation centers in Houses baby - new opportunities for treatment and rehabilitation of children
Автори: Balychevtseva I.V., Visyagin V.B., Schur N.V. - Donetsk National University named after M.Gorky, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Fever of unknown origin in children: optimization of diagnostic search (part ii)
Автори: Bezkaravainyi B.A., Voloshin A.N., Iakovenko N.A., Sumanov S.V. - Lugansk state medical university, children’s municipal hospital № 4, Lugansk, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
The comparative characteristic of the solid phases bronchoalveolar lavages and oral fluid in children with acute destructive pneumonias
Автори: Vasyl Grona, Ievgen Mozhaiev, Tatiana Tananakina, Yuliya Modna - Donetsk National Medical University. Gorky; Government Institution "Lugansk State Medical University"
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Case of infectious endocarditis in a child with multiple congenital defects of development: clinical-echo cardiographic and pathomorphologic correlation
Автори: Kondratiyev V.A. - Department of hospital pediatrics №1, SI «Dnipropetrovsk medical academy of HM of Ukraine»; Abaturova N.I., Porokhnya N. G. - MI «Dnipropetrovsk regional children’s clinical hospital of DRC»; Finiti S.А. - MI «Dnipropetrovsk regional morbid anatomy bureau», department of children’s patholog, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Clinical course, morphological changes and gastroprotection study in children with chronic gastroduodenitis and zinc deficiency
Автори: Yu.V.Marushko, A.O. Asonov - Bogomolets National Medical University. Department of Paediatrics number 3; S.G. Gichka - Kyiv Medical University of UAFM. Department of Pathological Anatomy, Histology and Forensic Medicine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Development of thrombosis in child hood acute lymphoblastic leukemia
Автори: L.Ya. Dubey - Lviv National Medical University named Danylo Galytzky, Lviv; O.I. Dorosh - Western Specialized Children''s Medical Center, Lviv; N.V. Dubey - State Institution «Institute of Blood Pathology and Transfusion Medicine of NAMS of Ukraine», Lviv; I.P. Tsymbaliuk - Lviv National Medical University named Danylo Galytzky, Lviv, Western Specialized Children''s Medical Center, Lviv; O.I. Kozlova - Western Specialized Children''s Medical Center, Lviv; G.V. Makuch - State Institution «Institute of Hereditary Pathology of NAMS of Ukraine» Lviv; M.V. Sapuzhak - Western Specialized Children''s Medical Center, Lviv
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Extensive enterectomy in treatment malformations and bowel disease in children
Автори: Grona V.N., Vakulenko M.V. - Donetsk National Medical University name after M. Gorky
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Features of immune reaction in children with cerebral palsy on sanatorium stage of rehabilitation
Автори: Nicholas Kaladze - Crimea State Medical University named after .S.I. Georgievsky; George Ponomarenko - Evpatoria Central Children''s Clinical Sanatorium Ukrainian Defense Ministry; Сatherine Moshkova - Crimea State Medical University named after .S.I. Georgievsky
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Congenital aortic ostium stenosis in children: diagnosis, clinical presentation, treatment and prognosis
Автори: Kalashnikova K.A., Nikitina N.O., Galich S.R. - Odessa National Medical University, Department of Propedeutics of Pediatrics, Odessa, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
The peculiarities of treatment of chronic gastritis which are associated with herpesviruses in children
Автори: A. Y. Abaturov, N. I. Leonenko - State Institution "Dnipropetrovsk Medical Academy, Ministry of Health of Ukraine»; State Institution "Institute of Gastroenterology NAMS of Ukraine"
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Types of left ventricular diastolic dysfunction heart adolescents with myocardial pathology
Автори: Bogmat L.F., Nikonovа V.V., Ahnazaryants E.L., Vvedenskaya T.S., Tolmachev S.R., Rak L.I., Golovko T.A. - Institute of the health of children and adolescents of NAMS of Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Lyme disease: diagnosis, therapy and prophylaxis in children (III part)
Автори: V.V. Mavrutenkov - Dnepropetrovsk medical academy of Healthcare Ministry of Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Diagnosis of the left ventricular non compaction in children
Автори: Yershova I.B., Osypova T.F., Nesterova T.V. - SE Lugansk State Medical University, Lugansk, Ukraine; Chernova E.V., Gavrysh L.I. - Lugansk City Children''s Hospital № 3, Ukraine; Kalapala B., Matsyuh N.V., Kаrnilovich A.S. - SE Lugansk State Medical University, Lugansk, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
The results of prospective multicenter study of the effectiveness of amino acid formula in infants with severe atopic dermatitis and allergy to cow’s milk proteins
Автори: Nyankovskyy S.L. - Danylo Halytsky Lviv National Medical University; Shadrin O.G. - State Institution “Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kyiv; Klimenko V.A. - Kharkiv National Medical University; Dobryanskyy D.O., Iatsula M.S., Ivakhnenko O.S. - Danylo Halytsky Lviv National Medical University; Nedelska S.M. - Zaporizhzhia State Medical University; Kobets T.V. - Zaporizhzhia State Medical University; Kobets T.V. - Crimea State Medical University; Ashcheulov O.M. - Kharkiv National Medical University; Haiduchyk H.A. - State Institution “Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kyiv; Paholchuk A.P. - Zaporizhzhia State Medical University; Hostischeva O.V. - Crimea State Medical University
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Panta rhei or contemporary understanding of infectious processes
Автори: Bogadelnikov I.V., Muzhetskaya N.I, Kruger E.A. - Crimea State Medical University named after S.I. Georgievsky, Department of Pediatrics with the Course of Child''s Infectious Diseases, Simferopol, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Metabolic syndrome as a basis of nonalcoholic fatty liver disease in obese children
Автори: T.O. Kryuchko, O.A. Pylypenko, I.M. Nesina - Higher State Educational Establishment of Ukraine “Ukrainian Medical Stomatological Academy”, Poltava
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
The role of infectious-inflammatory processes in the pathogenesis of bronchial asthma in children
Автори: Chernyshova O.Ye. - Donetsk National Medical University named after M.Gorky, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця