Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Український журнал хірургії
3-4 (26-27) 2014

Общие принципы консервативной терапии острого панкреатита
Автори: Кондратенко П.Г., Конькова М.В., Васильев А.А., Юдин А.А., Джансыз И.Н., Ширшов И.В., Кондратенко А.П. - Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка якості життя хворих після спленектомії
Автори: Сипливий В.О., Акименко А.В., Євтушенко Д.В - Харківський національний медичний університет
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Дослідження впливу медикаментозної терапії на мікроциркуляцію у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи в залежності від клінічної форми
Автори: Шаповал С.Д., Савон І.Л., Мартинюк В.Б., Василевська Л.А., Якунич А.М., Максимова О.О. - ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Зменшення частоти високих ампутацій як результат клінічного застосування методу вакуум-кавітаційної санації гнійних ран у хворих із синдромом діабетичної стопи
Автори: Шкварковський І.В., Антонюк Т.В., Шкварковська Н.В. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Органозберігаючі та органощадні хірургічні втручання в лікуванні виразкової хвороби шлунка
Автори: Дзюбановський І.Я., Футуйма Ю.М., Війтович Л.Є. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Различные факторы отрицательно влияющие на хирургическое лечение множественной (поэтажной) гематомы при изолированной черепно-мозговой травме
Автори: Мирзоян А.О., Патрикян Д.А. - Республиканский Медицинский Центр «Армения» РМЦ , г. Ереван, Республика Армения; Егунян М.А. - Медицинский Центр «Эребуни», г. Ереван, Республика Армения
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Болевой синдром при оперативных вмешательствах большой и средней травматичности
Автори: Смирнова Н.Н. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Онищенко Е.В. , Мендзяк Р.М. , Климачева И.Е. - КЛПУ «Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Клінічна оцінка використання водорозчинної форми кверцетину у комплексі «терапії обриву» гострого панкреатиту
Автори: Чорномидз А.В. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського»
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості закриття лапаростомії за гострого поширеного перитоніту
Автори: Бодяка В.Ю., Іващук О.І. - Буковинський державний медичний університет; Власов В.В., Козак І.О. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Программированные санации брюшной полости в комплексном лечении острого распространенного гнойного перитонита
Автори: Кондратенко П.Г., Койчев Е.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Попередження ТЕЛА при післяопераційних тромбозах у системі нижньої порожнистої вени
Автори: Костів С.Я., Венгер І.К., Ненашко І.А., Якимчук О.А. — ДНВЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського»
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості хірургічного лікування післяопераційних попереково-бокових вентральних гриж
Автори: Десятерик В.І., Котов О.В., Міхно С.П. — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Хірургічна тактика у хворих на післяопераційний перитоніт і внутрішньоочеревинні абсцеси
Автори: Дроняк М.М. — Івано-Франківський національний медичний університет
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Диференційований підхід до вибору методу лікування хворих на обтураційну жовтяницю, обумовлену холедохолітіазом
Автори: Дзюбановський І.Я., Дзюбановський О.І., Галей М.М. — ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України”
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Нефропротекция при остром повреждении почек, вызванном тромбозом почечной артерии
Автори: Шраменко Е.К., Кузнецова И.В. — Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького Макарчук О.В. — Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Медиолатеральная эпизиотомия в родах, пролапс гениталий, урогенитальные расстройства, сексуальная дисфункция; хирургическая коррекция и оздоровительная реабилитация женщин
Автори: Мирович Е.Д., Митюков В.А., Томашевский Н.И., Писаренко П.Н. — Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта; Санаторий «Святые горы», г. Святогорск
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Хірургічна тактика при лікуванні ускладнених форм жовчнокам’яної хвороби у хворих похилого і старечого віку
Автори: Каніковський О.Є, Бондарчук О.І, Карий Я.В, Бабiйчук Ю.В. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Комплайенс больных хроническим бескаменным холециститом, которым показано оперативное лечение
Автори: Брахми Ноамен Бен Амара — Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль бактерій роду Helicobacter в патогенезі холелітіазу
Автори: Грузинський О.В. — Білоцерківська районна лікарня
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Диагностика и лечение гемангиом печени (научный обзор)
Автори: Хацко В.В., Кузьменко А.Е., Войтюк В.Н., Матвиенко В.А., Глазков А.И. – Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Успешное лечение мочепузырного свища с помощью продленной вакуум-терапии
Автори: Толмачев А.Г. - Центральная городская клиническая больница №16 г. Донецка; Койчев Е.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Деревянко А.В. - Центральная городская клиническая больница № 16 г. Донецка
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Случаи успешного лечения раневого сепсиса с отдаленными септикопиемическими очагами
Автори: Балацкий Е.Р., Журавлева Ю.И. — Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
К 75-летию еюногастропластики по Е.И. Захарову
Автори: Воронов Н.В., Мещеряков В.В., Воронов А.Н., Субас Тхапа Магар - Государственное учреждение «Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского»
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Особенности преподавания хирургии в медицинском колледже
Автори: Кондратюк Э.Р. — КРВУЗ «Крымский медицинский колледж»
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця