Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Здоров`я дитини"
4 (72) 2016

Значення однонуклеотидного поліморфізму rs4769628 гена РОМР у розвитку атопічних захворювань у дітей
Автори: Ємець О.В. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Досвід застосування вагінальних пробіотиків при лікуванні вульвовагінітів у дівчат
Автори: Диннік В.О., Удовікова Н.О., Шелудько О.Ю., Козьмук Т.М. - ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН», м. Харків, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Терапевтична тактика при хронічному головному болі у дітей
Автори: Леженко Г.О., Пашкова О.Є. - Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Застосування пентозану полісульфату при місцевому лікуванні реактивних артритів у дітей
Автори: Данилов О.А., Рибальченко В.Ф., Талько М.О., Стрельцова С.В. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна; Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1, м. Київ, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль та місце дефіциту магнію в розвитку вегетосудинної дисфункції у дітей
Автори: Марушко Ю.В. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Сухий кашель у дітей: причини, особливості перебігу респіраторних захворювань та лікування
Автори: Марушко Ю.В., Московенко О.Д. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Ефективність використання Траумелю С у комплексному лікуванні гострого синуситу в дітей
Автори: Сміян О.І., Мощич О.П., Бинда Т.П., Дичко М.М. - Сумський державний університет, м. Суми, Україна; Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Ювенильный анкилозирующий спондилит (обзор литературы и собственные данные)
Автори: Чернышова О.Е., Полесова Т.Р. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Лиман, Украина; Егудина Е.Д. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия», г. Днепр, Украина; Синяченко О.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Лиман, Украина
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Дефект межжелудочковой перегородки: особенности ранней неонатальной и постнатальной диагностики, клинической манифестации, лечения и прогноза на современном этапе
Автори: Калашникова Е.А., Никитина Н.А. - Одесский национальный медицинский университет, кафедра пропедевтики педиатрии, г. Одесса, Украина
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Особенности течения милиарного туберкулеза у подростков
Автори: Разнатовская Е.Н., Мирончук Ю.В. - Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина; Чернышова Л.И., Субботина Н.И., Пушнова О.А. - Запорожский областной противотуберкулезный клинический диспансер, г. Запорожье, Украина
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Гистиоцитоз из клеток Лангерганса у детей
Автори: Одинец Ю.В., Поддубная И.Н., Макеева Н.И. - Кафедра педиатрии № 2 Харьковского национального медицинского университета, г. Харьков, Украина
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Антиоксидантная система респираторного тракта Антиоксидантные эффекторы в надэпителиальном и экстрацеллюлярном пространстве (часть 2)
Автори: Абатуров А.Е.(1), Волосовец А.П.(2), Худяков А.Е.(1) - (1) ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», г. Днепр, Украина; (2) Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, Украина
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця