Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Український журнал хірургії
1-2 (30-31) 2016

Непряма реваскуляризація нижніх кінцівок при хронічній ішемії як альтернатива ампутації
Автори: Русин В.І., Корсак В.В., Русин В.В., Горленко Ф.В., Машура В.В., Пекарь М.І. - Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Інтраопераційні зміни гемостазу при реконструктивних операціях на атеросклеротично уражених магістральних артеріях
Автори: Венгер І.К., Костів С.Я., Вайда А.Р., Буднік Д.Ю. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Вибір терміну каротидної ендартеректомії  у хворих із симптоматичним стенозом внутрішньої сонної артерії
Автори: Кополовець І.І. - Клініка судинної хірургії, Cхідно-Словацький інститут серцево-судинних хвороб «VÚSCH», Університет П.Й. Шафарика, медичний факультет, м. Кошице, Словаччина; Ужгородський національний університет, медичний факультет, кафедра хірургічних хвороб, м. Ужгород, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Ультрасонографічна діагностика та моніторинг лікування тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок
Автори: Василюк С.М., Клим’юк В.М. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка безпосередніх і віддалених результатів преперитонеальних пластик у лікуванні пахвинних гриж
Автори: Клименко В.М., Клименко А.В., Білай А.І. - Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Радикальное хирургическое лечение больших солитарных кист печени
Автори: Лупальцов В.И. - Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Нейронавігація в лікуванні абсцесів головного мозку
Автори: Яшаров Ю.А. - ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Пластика обширных ран стоп мегалоскутами на суральной артерии с использованием Рropeller-техники
Автори: Самойленко Г.Е. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Краматорск, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Опыт применения иммунофлазида в комплексном лечении различных форм герпесвирусных инфекций у детей с врожденными пороками кишечной трубки
Автори: Веселый С.В., Климанский Р.П. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Лиман, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Хірургічна корекція травм сечоводу при гінекологічних операціях
Автори: Серняк Ю.П.(1), Рощин Ю.В.(2), Слободянюк Є.М.(3), Фуксзон О.С.(1), Мех В.А.(3) - (1) Міський урологічний центр, Олександрівська клінічна лікарня, м. Київ, Україна; (2) Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна; (3) Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, м. Лиман, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Діагностика та фактори ризику післяопераційних жовчотеч
Автори: Волченко І.В. - ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України», м. Харків, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Діагностика гострого біліарного панкреатиту
Автори: Василюк С.М., Іванина В.В. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль лапароскопической контактной термометрии в диагностике интерстициального панкреатита
Автори: Капшитарь А.В. - Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості фетальної адаптації при хронічному пієлонефриті та прееклампсії на тлі хронічного пієлонефриту
Автори: Ольшевська О.В., Ольшевський В.С. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, м. Лиман, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Морфоанатомическое обоснование раннего удержания мочи после выполнения радикальной простатэктомии
Автори: Серняк Ю.П.(1), Фуксзон А.С.(1), Рощин Ю.В.(2), Литвинов А.И.(1), Дядык Е.А.(3), Бургело Е.В., Фролов А.С.(1) - (1) Городской урологический центр, Александровская клиническая больница, г. Киев, Украина; (2) Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина; (3) Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Успішне лікування тяжкого ускладненого холангіту з використанням регіонарної антибактеріальної терапії (випадок із практики)
Автори: Десятерик В.І., Котов О.В., Бровко О.В., Алімов К.П., Гуль О.А. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна; Міська клінічна лікарня, м. Кривий Ріг, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Формы усовершенствования качества обучения врачей-интернов
Автори: Чернышева О.Е., Самойленко И.Г., Балычевцева И.В., Хапченкова Д.С., Герасименко В.В., Полесова Т.Р. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Лиман, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця