Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Здоров`я дитини"
5 (73) 2016

Однонуклеотидний поліморфізм rs510432 гена автофагії 5 та розвиток «атопічного маршу» у дітей
Автори: Ємець О.В. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості використання прямих та непрямих показників здоров’я при оцінці динаміки його формування
Автори: Бердник О.В., Полька Н.С., Скочко Т.П., Добрянська О.В., Рудницька О.П. - ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України», м. Київ, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Клинико-иммунологическая эффективность использования препаратов Лизак и Хепилор при лечении острых фарингитов у детей
Автори: Мельников О.Ф., Гавриленко Ю.В. - ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко НАМН Украины», г. Киев, Украина; Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Досвід використання препарату Нурофєн® для дітей Форте в педіатричній практиці
Автори: Марушко Ю.В., Гищак Т.В., Мика М.Ю., Тодика Ю.І. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Досвід застосування екстракту листя плюща в комплексній терапії гострих обструктивних бронхітів у дітей
Автори: Марушко Ю.В., Московенко О.Д. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, медична клініка «Валерія», м. Київ, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вітамінно-мінеральна забезпеченість дітей Харківського регіону
Автори: Фролова Т.В., Охапкіна О.В., Атаманова О.В. - Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна; Медвєдєва О.П. - Національний науковий центр «Фізико-технічний інститут», м. Харків, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Фактори формування різних типів діастолічного наповнення лівого шлуночка в підлітків із патологією міокарда
Автори: Богмат Л.Ф., Ніконова В.В. - ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України» м. Харків, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Профілактика частих повторних захворювань носоглотки в дітей із гіперплазією лімфоглоткового кільця
Автори: Ткаченко В.Ю., Овчаренко Л.С. - ДУ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вивчення йодної забезпеченості школярів м. Києва та шляхи корекції виявлених порушень
Автори: Строй О.А., Сліпачук Л.В., Казакова Л.М. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Діагностика правошлуночкової серцевої недостатності в період нападу бронхіальної астми в дітей
Автори: Кондратьєв В.О., Різник А.В. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Інтерферони: природа, механізми дії та клінічне застосування препаратів інтерферону
Автори: Дзюблик І.В. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Спорообразующие пробиотики, дефицит железа и иммунитет
Автори: Квашнина Л.В. - ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины», г. Киев, Украина
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Роль підліткового терапевта у підготовці оборонного потенціалу країни
Автори: Пархоменко Л.К., Страшок Л.А., Завеля Е.М., Ісакова М.Ю., Єщенко А.В. - Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Лимфодренаж — основа биорегуляционного подхода в терапии детских заболеваний
Автори: Буц А.Р. - Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, Украина; Попович С.В. - Украинская академия биологической медицины, г. Киев, Украина
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Оптимізація лікування атопічного дерматиту у дітей раннього віку із застосуванням урсодеоксихолевої кислоти
Автори: Шадрін О.Г., Гайдучик Г.А. - ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Дифференцированный подход к назначению антигистаминных препаратов при аллергических заболеваниях в детском возрасте
Автори: Абатуров А.Е., Борисова Т.П. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», г. Днепр, Украина
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Реализация противовирусного и антиоксидантного действия биофлавоноидов при лечении острых респираторных вирусных инфекций
Автори: Абатуров А.Е., Высочина И.Л. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Алергічний риніт у дітей: на допомогу лікарю-педіатру
Автори: Уманець Т.Р., Матвєєва С.Ю. - ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Украина
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Вісцеральний токсокароз у підлітка: досвід лікування із застосуванням препарату Альдазол (клінічний випадок)
Автори: Іванова Л.А., Шевчук Н.М., Гук Л.І. - ДВНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна; МКУ «Обласна дитяча клінічна лікарня», м. Чернівці, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
До питання відведення сечі при вродженому гідронефрозі в дітей
Автори: Шевчук Д.В.(1–3), Волошин П.І.(1) - (1) Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня, м. Житомир, Україна; (2) Житомирський державний університет ім. І. Франка, м. Житомир, Україна; (3) Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Діагностика та лікування інвагінації кишечника в дітей
Автори: Спахі О.В., Лятуринська О.В., Пахольчук О.П. - Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Антиоксидантная система респираторного тракта Внутриклеточная антиоксидантная защита в респираторном тракте (часть 1)
Автори: Абатуров А.Е.(1), Волосовец А.П.(2), Борисова Т.П.(1) - (1) ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», г. Днепр, Украина; (2) Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, Украина
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Влияние экзогенных факторов на геномный импринтинг 1. Влияние диеты и обеспеченности микронутриентами матери на геномный импринтинг потомков
Автори: Абатуров А.Е., Мороз М.С. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Метаболические и психологические рестрикты коррекции питания детей с избыточной массой тела
Автори: Чайченко Т.В., Георгиевская Н.В. - Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина
Рубрики: Гастроентерологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Пробиотики при антибиотик-ассоциированной диарее у детей: обоснованный выбор
Автори: Белоусова О.Ю. - Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина
Рубрики: Гастроентерологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Оцінка ефективності терапії виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки в дітей підліткового віку з позиції критеріїв якості життя
Автори: Няньковський С.Л., Садова О.Р. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
Рубрики: Гастроентерологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Аероіонна діагностика нутритивних розладів у клінічній практиці
Автори: Решетілов Ю.І., Дмитрієва С.М., Проценко Н.М., Васильченко О.Ю., Цаприка О.Ф. - ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя, Україна
Рубрики: Гастроентерологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Коррекция панкреатической недостаточности у детей младшего возраста с атопическим дерматитом
Автори: Солодовниченко И.Г., Волошина Л.Г., Бабаджанян Е.Н., Савицкая Е.В. - Кафедра педиатрической гастроэнтерологии и нутрициологии, Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина
Рубрики: Гастроентерологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Возможности коррекции сочетанной патологии пищевода и гастродуоденальной зоны у детей с использованием многокомпонентного фитопрепарата
Автори: Белоусова О.Ю., Павленко Н.В., Ганзий Е.Б., Волошин К.В., Каафарани А.М. - Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина
Рубрики: Гастроентерологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Визначення маркерів кишечного запалення у діагностичному пошуку у дітей із патологією кишечника
Автори: Павленко Н.В., Волошин К.В., Ганзій О.Б., Слободянюк О.Л. - Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
Рубрики: Гастроентерологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Синдром циклічного блювання в дітей
Автори: Сорокман Т.В., Сокольник С.В., Попелюк О.-М.В., Швигар Л.В. - ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
Рубрики: Гастроентерологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Частота функціональних розладів і клінічних симптомів, що можуть бути пов’язані з лактазною недостатністю в дітей раннього віку м. Львова
Автори: Ткач Р.В., Няньковський С.Л., Няньковська О.С., Яцула М.С. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
Рубрики: Гастроентерологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Оперативное лечение и реабилитация детей с патологией поджелудочной железы
Автори: Пащенко Ю.В. - Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина; Белоусова О.Ю. - Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина; Белопашенцев В.А. - КУЗ «Областная детская клиническая больница № 1», г. Харьков, Украина
Рубрики: Гастроентерологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Коррекция нарушений кишечного микробиоценоза у детей с синдромом раздраженного кишечника
Автори: Ярошевская Т.В., Ильченко С.И. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина; Сапа Н.Б., Крамаренко Л.Н. - КУ «Днепропетровская детская городская клиническая больница № 2 ДОС», г. Днепр, Украина
Рубрики: Гастроентерологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості харчування хворих на шигельоз дітей, інфікованих Helicobacter pylori
Автори: Курлан Н.Ю., Ольховська О.М. - Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
Рубрики: Гастроентерологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Імунологічні особливості перебігу хронічного гастродуоденіту в дітей на тлі лямбліозу
Автори: Глушко К.Т., Кінаш М.І. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна; Кабакова А.Б., Шостак І.Й. - КУТОР «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня», м. Тернопіль, Україна
Рубрики: Гастроентерологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Применение полуэлементных смесей в энтеральном питании детей с тяжелыми неврологическими заболеваниями
Автори: Коренюк Е.С. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины, г. Днепр, Украина; Иванченко В.И., Алексеева О.Г. - ГУ «Днепропетровская детская городская клиническая больница № 2 ДОР», г. Днепр, Украина
Рубрики: Гастроентерологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості діагностики й лікування дітей з езофагітом на фоні харчової алергії
Автори: Няньковський С.Л., Городиловська М.І., Іванців В.А. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна; Бойко О.І. - Львівське обласне патологоанатомічне бюро, м. Львів, Україна
Рубрики: Гастроентерологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Пищевые красители как фактор развития нефропатий у детей
Автори: Головачева В.А. - Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина
Рубрики: Гастроентерологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Полиморфизм гена аполипопротеина Е и нарушения липидного обмена у детей с желчнокаменной болезнью
Автори: Шутова Е.В. - Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина
Рубрики: Гастроентерологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
До питання дієтотерапії синдрому ацетонемічного блювання в дітей
Автори: Гнатенко Т.М. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Рубрики: Гастроентерологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вікові особливості перебігу функціональних розладів біліарного тракту в дітей
Автори: Пащенко І.В. - Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
Рубрики: Гастроентерологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Діагностичний алгоритм патології підшлункової залози у дітей з алергічними захворюваннями
Автори: Карпушенко Ю.В. - Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
Рубрики: Гастроентерологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Порушення травлення у дітей з антибіотик-асоційованою діареєю
Автори: Радутна О.А., Кизима Н.В. - Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
Рубрики: Гастроентерологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Безсимптомна гіперамілаземія в дебюті запальних захворювань кишечника у дітей: випадок із практики
Автори: Завгородня Н.Ю., Лук’яненко О.Ю. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
Рубрики: Гастроентерологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця