Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів"
6 (77) 2016

Створення інсультних центрів залишається проблемою № 1 у боротьбі з мозковими інсультами
Автори: Зозуля І.С., Зозуля А.І., Волосовець А.О. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ,Україна
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
От формальных задач — к реальной работе врача в неотложной медицине
Автори: Васкес Абанто Х.Э. - Центр первичной медико-санитарной помощи № 2, г. Киев, Украина; Васкес Абанто А.Э. - Центр первичной медико-санитарной помощи № 1, г. Киев, Украина; Арельяно Васкес С.Б. - Академически-профессиональный отдел медицинской технологии, г. Чимботе, Перу
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Вплив стресу на зниження когнітивних функцій у молодих пацієнтів із травмами при операціях металоостеосинтезу
Автори: Георгіянц М.А.(1), Богуславська Н.М.(2), Богуславський Д.П.(2) - (1) Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, м. Харків, Україна; (2) КЗОЗ «Харківська обласна клінічна травматологічна лікарня», м. Харків, Україна
Рубрики: Анестезіология-реаніматологія, Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Нові можливості корекції внутрішньочерепної гіпертензії у дітей із нейроінфекціями
Автори: Георгіянц М.А.(1), Корсунов В.А.(1), Столяров К.Є.(2) - (1) Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, м. Харків, Україна; (2) КЗОЗ «Харківська обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня», м. Харків, Україна
Рубрики: Анестезіология-реаніматологія, Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Эффективность декскетопрофена трометамола при лечении послеоперационной боли
Автори: Клигуненко Е.Н., Кравец О.В., Болтянский С.В., Ехалов В.В. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Сучасні терапевтичні досягнення в лікуванні грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій
Автори: Камінський В.В.(1, 2), Ткаченко Р.О.(2), Воробей Л.І.(1, 2), Шалько М.Н.(1, 2), Мудра Ю.С.(2) - (1)  Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини, м. Київ, Україна; (2) Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Феохромоцитома: особливості гемодинамічного контролю при лапароскопічних адреналектоміях
Автори: Кунатовський М.В. - ДУ «Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України», м. Київ, Україна
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Полікомпонентні колоїдно-гіперосмолярні розчини як ефективний компонент інфузійної терапії у хворих на гострий панкреатит
Автори: Андрющенко В.П., Куновський В.В. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Збалансовані кристалоїдні розчини в акушерстві
Автори: Седінкін В.А., Клигуненко О.М. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Динаміка маркерів запалення у хворих після протезування клапанів серця
Автори: Клигуненко О.М. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна; Яровенко В.В. - КЗ «Дніпропетровський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії» ДОР, м. Дніпро, Україна
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Результати застосування мультимодальної програми швидкого відновлення в лікуванні хворих із пахвинними грижами
Автори: Паламарчук В.І.(1), Лисенко В.М.(1), Крестянов М.Ю.(1), Балацький Р.О.(1), Потапов О.А.(3), Зубаль В.І.(4), Махмудов Д.Е.(2) - (1) Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна; (2) Національний інститут раку, м. Київ, Україна; (3) КЗ «Ірпенська центральна міська лікарня», м. Буча, Україна; (4) Київська міська клінічна лікарня № 8, м. Київ, Україна
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Усовершенствование методов ранней диагностики жизнеспособности тканей при скальпированных ранах конечностей
Автори: Супрун А.С. - Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Стратификация периоперационного риска у больных с неотложной хирургической патологией органов брюшной полости
Автори: Кравец О.В., Клигуненко Е.Н., Ехалов В.В. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Изменение уровня циркулирующей фрагментированной ДНК у новорожденных детей с гипоксическим поражением центральной нервной системы
Автори: Постернак Г.И.(1), Бондаренко И.В.(1), Постернак Д.Г.(2), Збаражский Ю.В.(1) - (1) ГУ «Луганский государственный медицинский университет» МЗ Украины, г. Рубежное, Луганская область, Украина; (2) Луганская областная детская клиническая больница, г. Лисичанск, Луганская область, Украина
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка терапевтичної ефективності 0,9% розчину NaCl та розчину маніту в пацієнтів із гострим ішемічним інсультом за неврологічним дефіцитом
Автори: Семененко А.І.(1), Кобеляцький Ю.Ю.(2), Кондрацький Б.О.(3), Семененко Н.О.(1) - (1) Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна; (2) ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна; (3) ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», м. Львів, Україна
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Короткостроковий прогноз та гендерні особливості клінічних проявів тромбоемболії легеневої артерії
Автори: Целуйко В.Й., Яковлева Л.М., Сухова С.М. - Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Коррекция гемодинамики в периоперационном периоде (аналитический обзор)
Автори: Лизогуб К.И., Лизогуб Н.В., Курсов С.В. - ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины», г. Харьков, Украина; Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Вплив порохових газів на організм людини
Автори: Ткачишин В.С., Фоменко К.С. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Рентгенэндоваскулярные окклюзии бронхиальных артерий при легочных кровотечениях различной этиологии (обзор литературы)
Автори: Пономарева Е.В. - ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМНУ», г. Харьков, Украина
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Роль та місце ОМЕГА-3 жирних кислот у регуляції синдрому системної відповіді на запалення в пацієнтів, які отримують інтенсивну терапію
Автори: Матолінець Н.В. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Проблеми харчування в ранньому післяопераційному періоді в абдомінальній хірургії (постановка проблеми)
Автори: Павлов О.О., Миронова Н.В., Щур О.І. - Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Сучасний стан проблем нутритивної підтримки в пацієнтів з хірургічною абдомінальною патологією
Автори: Павлов О.О., Миронова Н.В. - Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Этиология, патогенез и интенсивная терапия метаболического ацидоза
Автори: Черний В.И.(1), Шлапак И.П.(2), Георгиянц М.А.(3), Тюменцева С.Г.(1), Куглер С.Е.(1), Прокопенко Б.Б.(1) - (1) Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького МЗ Украины, г. Лиман, Украина; (2) Киевская медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев, Украина; (3) Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця