Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Здоров`я дитини"
8 (76) 2016

Morphofunctional Сhanges of Gallbladder and Biochemical Parametеrs of Lipid Metabolism in Children with Liver Steatosis
Автори: S.O. Babii, N.Yu. Zavgorodnya, I.S. Konenko
SI «Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medicine Sciences of Ukraine», Dnipro, Ukraine

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка проявів ювенільного ревматоїдного артриту та його наслідків при тривалому спостереженні (5–10–15 років)
Автори: Лебець І.С.(1), Зайцева Є.М.(2), Летяго Г.В.(3)
(1) — ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — Комунальний заклад охорони здоров’я «Харківська міська дитяча клінічна лікарня № 24», м. Харків, Україна
(3) — Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Диференційований підхід до лікування й вторинної профілактики бронхіальної астми на тлі персистуючих інфекцій у дітей
Автори: Чернишова О.Є.
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, м. Лиман, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Пути повышения эффективности лечения бронхолегочных заболеваний у детей раннего возраста
Автори: Шадрин О.Г., Дюкарева-Безденежных С.В.
Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины, г. Киев, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль кишкової мікробіоти в розвитку порушень ліпідного та вуглеводного обміну при стеатозі печінки у дітей
Автори: Завгородня Н.Ю., Зигало Е.В., Лук’яненко О.Ю., Бабій С.О.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ефективність та безпечність застосування системних деконгестантів
Автори: Миронюк Б.М., Хоменко М.Б., Тертишна В.С.
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Нові аспекти застосування амброксолу в дитячій пульмонології: крізь призму впливу на біоплівки
Автори: Банадига Н.В.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», м. Тернопіль, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Диференціальна діагностика езофагітів у школярів
Автори: Няньковський С.Л.(1), Городиловська М.І.(1), Іванців В.А.(1), Бойко О.І.(2)
(1) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
(2) — Львівське обласне патологоанатомічне бюро, м. Львів, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Сосудисто-реологические свойства крови при геморрагическом васкулите, начавшемся в детском и взрослом возрасте
Автори: Герасименко В.В.(1), Егудина Е.Д.(2), Чернышова О.Е.(1), Синяченко О.В.(1)
(1) — Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Лиман, Украина
(2) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия», г. Днепр, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль фізичної активності в повсякденному житті сучасних школярів, які навчаються за різними програмами
Автори: Даниленко Г.М.(1, 3), Нікуліна Г.Л.(2), Нестеренко В.Г.(1)
(1) — Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна
(2) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
(3) — ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості анамнезу, антропометричних даних та окремих функцій печінки у дітей із пролонгованою кон’югаційною жовтяницею
Автори: Тяжка О.В., Загородня Я.М.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Энтеровирусный менингит: особенности течения и диагностики на современном этапе
Автори: Шостакович-Корецкая Л.Р., Слатвитский В.Г., Будаева И.В., Чикаренко З.А., Чергинец Л.Н., Ульянов В.А., Ляхова Е.Ю.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Синдром Жильбера: термінологія, епідеміологія, генетика, патогенез (частина I)
Автори: Сорокман Т.В., Попелюк О.-М.В., Макарова О.В.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Фактори ризику розвитку і патогенез гастроінтестинальної харчової алергії в дітей
Автори: Охотнікова О.М., Черниш Ю.Р.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Антиоксидантная система респираторного тракта. Внутриклеточная антиоксидантная защита в респираторном тракте (часть 4)
Автори: Абатуров А.Е.(1), Волосовец А.П.(2), Борисова Т.П.(1)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», г. Днепр, Украина
(2) — Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця