Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Біль. Суглоби. Хребет"
4 (24) 2016

Саркопенія, остеопороз  та його ускладнення
Автори: Поворознюк В.В., Дзерович Н.І.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Связь реологических свойств сыворотки крови с состоянием вегетативной нервной системы при ревматоидном артрите
Автори: Сокрут О.П.(1), Егудина Е.Д.(2), Перепада А.В.(1), Синяченко О.В.(1), Сокрут В.Н.(1)
(1) — Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина
(2) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия», г. Днепр, Украина

Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Диагностика синдрома крестцово-подвздошных суставов
Автори: Фищенко Я.В., Белая И.И., Кудрин А.П.
ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины», г. Киев, Украина

Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Ефективність оцінки якості життя в дітей із суглобовим синдромом у практиці сімейного лікаря
Автори: Ковальчук Т.А., Лучишин Н.Ю.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Поражение суставов  при пурпуре Шенлайна-Геноха
Автори: Синяченко О.В.(1), Герасименко В.В.(1), Егудина Е.Д.(2), Чернышова О.Е.(1), Помазан Д.В.(1)
(1) — Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина
(2) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия», г. Днепр, Украина

Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Трудности и ошибки ведения пациента  с подагрой
Автори: Триполка С.А.(1), Головач И.Ю.(2)
(1) — Коммунальное учреждение охраны здоровья «Областная клиническая больница — центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», г. Харьков, Украина
(2) — Клиническая больница «Феофания» Государственного управления делами, г. Киев, Украина

Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця