Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Здоров`я дитини"
Том 12, №1, 2017

Стан соматичного та психічного здоров’я дітей із зони антитерористичної операції
Автори: Коренєв М.М., Лебець І.С., Толмачова С.Р., Ніконова В.В., Проскурина Т.Ю., Матковська Т.М.
ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вміст антимікробних пептидів у дітей раннього віку, хворих на гострий бронхіт, залежно від етіологічного чинника
Автори: Леженко Г.О., Пашкова О.Є., Крайня Г.В.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ефективність різних засобів доставки інгаляційних препаратів у дітей із бронхіальною астмою
Автори: Недельська С.М., Кузнєцова О.Д., Таран Н.М., Алещенко А.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Проблема эффективной и безопасной терапии острых респираторных инфекций у детей
Автори: Крючко Т.А., Ткаченко О.Я., Харшман В.П., Иваненко О.П.
Высшее государственное учебное заведение Украины
«Украинская медицинская стоматологическая академия», г. Полтава, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості запальної реакції у новонароджених, хворих на вроджену та набуту пневмонію
Автори: Ремінна І.І.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Показатели функционального резерва миокарда у детей младшего школьного возраста с частыми острыми заболеваниями респираторного тракта
Автори: Овчаренко Л.С., Шелудько Д.Н., Вертегел А.А.
ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», г. Запорожье, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Стрес ендоплазматичного ретикулуму при респіраторній вірусній інфекції
Автори: Хайтович М.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Комплексный подход к лечению гельминтозов
Автори: Бодня Е.И.
Харьковская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины, г. Харьков, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Особливості лікування бронхіальної астми у дітей з надлишковою масою тіла та ожирінням
Автори: Волосовець О.П., Кривопустов С.П., Купкіна А.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Оптимальный выбор антигистаминного препарата при аллергических заболеваниях у детей
Автори: Абатуров А.Е., Борисова Т.П.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», г. Днепр, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Сухий кашель у дітей: причини, особливості перебігу респіраторних захворювань та лікування
Автори: Марушко Ю.В., Московенко О.Д.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Досвід застосування препарату Мілі Носік у лікуванні гострих риносинуситів у дітей
Автори: Миронюк Б.М., Хоменко М.Б.
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Синдром Жильбера: клініка, діагностика, диференціальна діагностика та лікування (частина 2)
Автори: Сорокман Т.В., Попелюк О.-М.В., Макарова О.В.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Варикозная болезнь вен у детей с синдромом Клиппеля — Треноне
Автори: Синяченко Ю.О.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Особливості соматичної патології в дітей із дитячим церебральним паралічем (огляд літератури)
Автори: Няньковський С.Л.(1), Пишник А.І.(1), Куксенко О.В.(2)
(1) — Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна
(2) — Комунальна міська дитяча клінічна лікарня, м. Львів, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Ювенильная системная склеродермия и экология (обзор литературы и собственные исследования)
Автори: Микукстс В.Я., Синяченко О.В., Чернышова О.Е.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Хірургічне лікування запальних і спайкових процесів черевної порожнини у підлітків із використанням струменевого гідроскальпеля
Автори: Скиба В.В.(1, 4, 5), Рибальченко В.Ф.(2, 4), Іванько О.В.(1, 4, 5), Демиденко Ю.Г.(4), Бадах В.М.(3), Бочаров В.П.(3)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(3) — Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
(4) — Київський медичний університет УАНМ, м. Київ, Україна
(5) — Київська міська клінічна лікарня № 1, м. Київ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Випадок фатального ураження легенів у дитини з ювенільним дерматоміозитом
Автори: Ошлянська О.А.(1), Омельченко Л.І.(1), Слєпова Л.Ф.(1), Гладишко О.П.(1), Іванова В.Г.(2), Крат В.В.(1)
(1) — Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Обласна дитяча лікарня, м. Кропивницький, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Досвід діагностики та спостереження дитини із синдромом Вольфа — Хіршхорна
Автори: Беш Л.В.(1, 2), Мацюра О.І.(1, 2), Булак Г.В.(1), Чирун В.Н.(2), Бобик В.П.(2), Стахняк Д.В.(1)
(1) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
(2) — Комунальна міська дитяча клінічна лікарня, м. Львів, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Клініко-патогенетичне значення правцевого токсину. Клінічний випадок
Автори: Ревенко Г.О., Маврутенков В.В.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Сучасні вимоги до формування професійної компетентності фахівців з неонатології в резидентурі
Автори: Клименко Т.М., Сердцева О.А., Сандуляк Т.В., Закревський А.М., Карапетян О.Ю.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Медична освіта
Антиоксидантная система респираторного тракта. Внутриклеточная антиоксидантная защита в респираторном тракте (часть 5)
Автори: Абатуров А.Е.(1), Волосовец А.П.(2), Борисова Т.П.(1)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», г. Днепр, Украина
(2) — Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця