Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Здоров`я дитини"
Том 12, №3, 2017

Вміст протимікробних білків у дітей із запальними захворюваннями  респіраторного тракту
Автори: G.A. Lezhenko(1), A.Ye. Abaturov(2), E.Ye. Pashkova(1), K.V. Gladun(1)
(1) — Zaporizhia State Medical University, Zaporizhzhia, Ukraine
(2) — State Institution “Dnipropetrovsk Medical Academy”, Dnipro, Ukraine

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Терапевтична корекція патології печінки та жовчовивідних шляхів у підлітків, хворих на ожиріння
Автори: L.K. Parkhomenko, L.A. Strashok, A.V. Yeshchenko, E.M. Zavelya, M.Yu. Isakova, M.A. Khomenko
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv, Ukraine

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості перебігу поєднаної патології верхніх відділів шлунково-кишкового тракту та алергодерматозів у дітей
Автори: Сорокман Т.В., Попелюк О.-М.В., Лозюк І.Я.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Сучасні підходи до корекції дисбіотичних порушень кишечника в дітей із хронічним пієлонефритом
Автори: Крючко Т.О., Харшман В.П., Несіна І.М., Кузьменко Н.В.
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Комплексна терапія пацієнтів після ендоскопічних хірургічних втручань у носовій порожнині
Автори: Безшапочний С.Б., Подовжній О.Г., Гришина І.С.
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Клініко-морфологічна характеристика нефропатій, у дебюті захворювання представлених ізольованою гематурією
Автори: Мінакова В.А.(1, 2), Непомнящий В.М.(2), Багдасарова І.В.(2)
(1) — КЗ «Дніпропетровська дитяча міська клінічна лікарня № 2» ДОР», м. Дніпро, Україна
(2) — ДУ«Інститут нефрології НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Увеит при ювенильном анкилозирующем спондилите  и в случаях заболевания, начавшегося  во взрослом возрасте
Автори: Чернышева О.Е.(1), Павлюченко А.К.(2), Полесова Т.Р.(1), Синяченко О.В.(1), Гюльмамедова М.Ф.(1)
(1) — Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина
(2) — Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Оптимізація лікування атопічного дерматиту  в дітей раннього віку із застосуванням урсодеоксихолевої кислоти
Автори: Шадрін О.Г., Гайдучик Г.А.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Жировий індекс — неінвазивний маркер стеатозу печінки та інсулінорезистентності в дітей
Автори: Завгородня Н.Ю., Лук’яненко О.Ю., Коненко І.С., Петішко О.П., Кудрявцева В.Є.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Моніторинг епідпроцесу при геогельмінтозах серед дитячого населення Рівненської області
Автори: Драб Р.Р.(1), Гущук І.В.(2), Сафонов Р.В.(1), Бялковський О.В.(1), Брезецька О.І.(1)
(1) — Державна установа «Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», м. Рівне, Україна
(2) — Науково-дослідний центр «Екологія людини та охорони громадського здоров’я» Національного університету «Острозька академія», м. Острог, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Как помочь вашему носу: совет профессионала
Автори: Пухлик С.М.
Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Мировой опыт использования  спорообразующих бацилл для лечения  и профилактики пищевой аллергии у детей
Автори: Овчаренко Л.С., Вертегел А.А., Андриенко Т.Г., Самохин И.В., Кряжев А.В., Шелудько Д.Н., Слуцкая Т.В.
ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», г. Запорожье, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Интерферонотерапия острых респираторных вирусных инфекций у детей
Автори: Абатуров А.Е., Агафонова Е.А.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Младенческие кишечные колики как периодический синдром, который может быть ассоциированный с мигренью
Автори: Пыпа Л.В., Свистильник Р.В., Московко Г.С., Лисица Ю.Н.
Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, г. Винница, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Настоящая и будущая этиологическая терапия бактериальных пневмоний. 1. Антибактериальная терапия внебольничных пневмоний
Автори: Абатуров А.Е.(1), Крючко Т.А.(2)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
(2) — ВГУЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия», г. Полтава, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Педиатрическая клиника Одесского национального медицинского университета: качество неотложной медицинской помощи детям
Автори: Старец Е.А., Котова Н.В.
Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Медична освіта
Клинический случай гемолитической анемии в сочетании с вторичным хроническим пиелонефритом и внутриклеточной инфекцией у ребенка 7 лет
Автори: Самойленко И.Г.(1), Долинский В.В.(1), Карпович М.В.(1), Павлов Е.Н.(1), Ткаченко Е.В.(2)
(1) — Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина
(2) — КМУ «Детское территориальное медицинское объединение», г. Краматорск, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Особливий випадок інсулінорезистентності  в дівчинки 12 років  (синдром Рабсона — Менденхолла)
Автори: Сорокман Т.В., Молдован П.М., Макарова О.В.
Вищий державний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Развитие иммунного ответа при стафилококковой пневмонии (часть 2)
Автори: Абатуров А.Е., Никулина А.А.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Механизмы инактивации активированных кислородсодержащих метаболитов антиоксидантной системой респираторного тракта
Автори: Абатуров А.Е.(1), Волосовец А.П.(2), Борисова Т.П.(1)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», г. Днепр, Украина
(2) — Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця