Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Здоров`я дитини"
Том 12, №4, 2017

Біохімічні маркери функціональних порушень печінки хворих на системний червоний вовчакБіохімічні маркери функціональних порушень печінки хворих на системний червоний вовчак
Автори: Богмат Л.Ф., Шевченко Н.С., Бессонова І.М., Ніконова В.В., Ахназарянц Е.Л.
ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Молекулярно-генетична концепція формування психотипів особистості в дітей при ожирінні, асоційованому з лактозною інтолерантністю
Автори: Абатуров О.Є., Нікуліна А.О.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Досвід застосування левоцетиризину в терапії алергічного риніту в дітей
Автори: Леженко Г.О., Пашкова О.Є.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Прогнозування ризику розвитку хронічного бронхіту у підлітків-курців
Автори: Ільченко С.І., Фіалковська А.О.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Стан місцевого захисту та особливості мікробної колонізації слизових оболонок верхніх дихальних шляхів у дітей із бактеріальними ускладненнями ГРВІ
Автори: Больбот Ю.К.(1), Карпенко А.В.(1), Шварацька О.В.(1), Братусь О.В.(2)
(1) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — Лікувально-діагностичний центр медичної академії, м. Дніпро, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Місце ендогенних антимікробних пептидів в патогенетичних механізмах розвитку пневмонії, викликаної Streptococcus pneumoniae, у дітей раннього віку
Автори: Леженко Г.О., Пашкова О.Є., Крайня Г.В.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Маркеры нейрогенного воспаления у детей с синдромом вертебробазилярной артериальной системы и рекуррентными бронхитами
Автори: Овчаренко Л.С., Слуцкая Т.В.
ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», г. Запорожье, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Причини сухого кашлю в дітей та підходи до терапії
Автори: Марушко Ю.В., Московенко О.Д.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Сучасні підходи до лікування інфекції сечових шляхів у дітей з урахуванням утворення бактеріальних біоплівок
Автори: Добрик О.О.(1), Секунда М.О.(2), Деркач І.М.(2), Горгота О.М.(2), Халанія Р.Є.(2), Добрик Д.С.(1)
(1) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
(2) — Львівська міська дитяча клінічна лікарня, м. Львів, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Настоящая и будущая этиологическая терапия бактериальных пневмоний 2. Антибактериальная терапия госпитальных пневмоний
Автори: Абатуров А.Е.(1), Крючко Т.А.(2)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
(2) — ВГУЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия», г. Полтава, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Атопічний марш у педіатрії: генотип-асоційовані механізми Частина 1. Генотип-асоційовані механізми хвороб атопічного маршу в дітей
Автори: Дитятковський В.О.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Системный вариант ювенильного идиопатического (ревматоидного) артрита у детей и подростков: новое в лечении (обзор литературы и собственные наблюдения)
Автори: Богмат Л.Ф.(1, 2), Шевченко Н.С.(1, 2)
(1) — ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины», г. Харьков, Украина
(2) — Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, г. Харьков, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Вплив гіперплазії аденоїдів та аденотомії на імунітет і стан здоров’я дітей
Автори: Овчаренко Л.С., Ткаченко В.Ю., Вертегел А.О., Андрієнко Т.Г., Самохін І.В., Кряжев О.В., Шелудько Д.М.
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
О роли уреамикоплазменного инфицирования в развитии бронхолегочной дисплазии у детей раннего возраста
Автори: Ильченко С.И.(1), Фиалковская А.А.(1), Иванусь С.Г.(2)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
(2) — КУ «Детская городская клиническая больница № 2», г. Днепр, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Роль нефропатий генетического генеза в формировании хронической почечной недостаточности у детей (клиническое наблюдение ребенка с акроренальным синдромом)
Автори: Гончарь М.А.(1), Сенаторова А.С.(1), Муратов Г.Р.(1, 2), Омельченко Е.В.(1), Галдина И.М.(1, 2), Пушкарь Е.М.(2), Яблонская Н.Н.(2), Колибаева Т.Ф.(2), Хомовская А.А.(1)
1Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина
2КУЗ «Областная детская клиническая больница», г. Харьков, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Роль механизмов антиоксидантной системы в развитии заболеваний органов дыхания
Автори: Абатуров А.Е.(1), Волосовец А.П.(2), Борисова Т.П.(1)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», г. Днепр, Украина
(2) — Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Развитие иммунного ответа при стафилококковой пневмонии (часть 3)
Автори: Абатуров А.Е., Никулина А.А.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця