Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Здоров`я дитини"
Том 12, №6, 2017

Дієтотерапія у дітей при ожирінні, асоційованому з лактазною недостатністю дорослого типу
Автори: Абатуров О.Є.(1), Нікуліна А.О.(1), Логвінов Д.В.(2), Колбасін П.О.(1)
(1) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — КЗ «Дніпропетровська міська дитяча клінічна лікарня № 1» ДОР», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Особливості порушень функціонування нирок у дітей із системним червоним вовчаком та ювенільним ідіопатичним артритом
Автори: Богмат Л.Ф., Ніконова В.В., Шевченко Н.С., Бессонова І.М.
ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Особливості перебігу неалкогольної жирової хвороби підшлункової залози у дітей залежно від ступеня стеатозу
Автори: Yu.M. Stepanov, O.Yu. Lukianenko, N.Yu. Zavhorodnia, N.H. Hravyrovska
State Institution “Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Dnipro, Ukraine

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Пути повышения эффективности лечения бронхолегочных заболеваний у детей раннего возраста
Автори: Шадрин О.Г., Дюкарева-Безденежных C.В.
Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины, г. Киев, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Морфологічна характеристика еритроцитів сечі в дітей з еритроцитурією
Автори: Мінакова В.А.(1, 2), Багдасарова І.В. (2)
(1) — КЗ «Дніпропетровська дитяча міська клінічна лікарня № 2» ДОР, м. Дніпро, Україна
(2) — Державна установа «Інститут нефрології НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Рівень сироваткового еотаксину як маркер тяжкості атопічного дерматиту в дітей раннього віку
Автори: Клименко В.А.(1), Ащеулов О.М.(1), Висоцька О.В.(2), Печерська Г.І.(2)
(1) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Особенности течения гриппа у детей в эпидсезоне 2016–2017 гг.
Автори: Коренюк Е.С.(1), Иванченко В.В.(2), Алексеева О.Г.(2)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
(2) — КУ «Днепропетровская детская городская клиническая больница № 2» ДОС», г. Днепр, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості перебігу бронхообструктивного синдрому у дітей раннього віку залежно від рівня забезпеченості вітаміном D
Автори: Больбот Ю.К.(1), Бордій Т.А.(1), Годяцька К.К.(1), Петрик Н.М.(2), Литовченко О.А.(2)
(1) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — Лікувально-діагностичний центр ТОВ «Аптека медичної академії», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Досвід санації ротоглотки комбінованим препаратом деквалінію хлориду та лізоциму
Автори: Гищак Т.В., Марушко Ю.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Протизапальні ефекти левоцетиризину при гострих вірусних інфекціях респіраторного тракту у дітей з алергічними захворюваннями
Автори: Уманець Т.Р., Лапшин В.Ф.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Сучасні погляди на роль респіраторної інфекції в перебігу алергічних захворювань у дітей: місце бактеріальних лізатів
Автори: Уманець Т.Р.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Обґрунтування та досвід застосування препарату Тріметабол у клінічній практиці
Автори: Марушко Ю.В., Гищак Т.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Терапевтический потенциал бактериофагов и эндолизинов при лечении острых респираторных инфекций, вызванных бактериальными патогенами
Автори: Абатуров А.Е.(1), Крючко Т.А.(2)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
(2) — ВГУЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия», г. Полтава, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Современные аспекты диагностики, лечения и профилактики ожирения у детей
Автори: Салтанова С.Д.
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Недиференційована дисплазія сполучної тканини й респіраторні захворювання в дітей та підлітків (огляд літератури)
Автори: Волошин О.М., Чумак О.Ю.
ДЗ «Луганський державний медичний університет», м. Рубіжне, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Нозоспецифические особенности редокс-процессов при бронхиальной астме и хронической обструктивной болезни легких
Автори: Абатуров А.Е.(1), Волосовец А.П.(2), Борисова Т.П.(1)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», г. Днепр, Украина
(2) — Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Развитие иммунного ответа при стафилококковой пневмонии (часть 5)
Автори: Абатуров А.Е., Никулина А.А.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця