Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Український журнал хірургії
3 (34) 2017

Синдром мальабсорбції та мікробіологічна флора стомованих хворих
Автори: Русин В.І.(1), Коваль Г.М.(1), Павук Ф.М.(1), Лозинський Ю.С.(2), Леошик О.В.(2)
(1) — ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна
(2) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Реваскуляризація нижньої кінцівки в умовах хронічної критичної ішемії
Автори: Венгер І.К., Костів С.Я., Вайда А.Р., Колотило О.Б., Буднік Д.Ю.
ДНВЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Динамика показателей суточного мониторирования артериального давления у пациентов с морбидным ожирением после проведения бариатрического лечения
Автори: Колесник Т.В., Березницкий Я.С., Дука Р.В., Колесник Э.Л., Косова А.А., Надюк А.В.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Интраоперационная диагностика травмы мочеточника при гинекологических операциях
Автори: Серняк Ю.П., Рощин Ю.В., Слободянюк Е.Н., Ткаченко С.В., Фуксзон А.С., Криштопа М.В., Мех В.А.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Мариуполь, г. Лиман, Украина

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Сечовий синдром при гострих і хронічних гнійно-запальних захворюваннях іншої локалізації
Автори: Федорук О.С.(1), Степан В.Т.(1), Гоженко А.І.(2), Сидорчук Р.І.(1)
(1) — ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
(2) — ДП «Український інститут медицини транспорту» МОЗ України, м. Одеса, Україна

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Пределы эффективности экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии при лечении некоралловидных камней почек в зависимости  от их размеров и плотности
Автори: Рощин Ю.В., Серняк Ю.П., Фуксзон А.С., Мех В.А., Ткаченко С.В., Слободянюк Е.Н.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Шкала оцінки ступеня травматизації паренхіми нирки у хворих на нефролітіаз
Автори: Савенков В.І.(1), Мальцев А.В.(1), Левченко Д.А.(1), Арсеньєв О.В.(2), Савенков А.В.(1)
(1) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
(2) — Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Гострий апендицит: підходи до комплексного хірургічного лікування, клінічна ефективність та економічна доцільність малоінвазійних методик
Автори: Квіт А.Д.(1, 2), Куновський В.В.(2)
(1) — Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Львів, Україна
(2) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Изменения микробного пейзажа  и чувствительности к антибиотикам у больных с интраабдоминальными инфекциями
Автори: Десятерик В.И., Котов А.В., Колесник К.В., Троян Н.Ю., Саргсян К.Р., Кремень Е.А.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
Вторая городская клиническая больница, г. Днепр, Украина

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Результати місцевого лікування післяопераційних ран у хворих із гострим парапроктитом
Автори: Новицький О.В., Шевчук І.М., Шаповал А.Л., Садовий І.Я.
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна

Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Гнійна хірургічна інфекція, зумовлена ін’єкційною наркоманією (аналітичний огляд)
Автори: Більцан О.В., Іфтодій А.Г., Гребенюк В.І., Герич І.Д.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця