Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Здоров`я дитини"
Том 13, №1, 2018

Стан здоров’я дитячого населення — майбутнє країни (частина 1)
Автори: Антипкін Ю.Г., Волосовець О.П., Майданник В.Г., Березенко В.С., Моісеєнко Р.О., Виговська О.В., Кривопустов С.П., Заболотько В.М., Аряєв М.Л., Абатуров О.Є., Крючко Т.О., Бекетова Г.В., Охотнікова О.М., Крамарьов С.О., Петренко В.І., Левицький А.Ф., Марушко Ю.В., Марушко Т.В., П’ятницький Ю.С., Шадрін О.Г., Муквіч О.М., Микичак І.В., Косовська Т.П., Лисак В.П., Сороколат Ю.В., Терещенко А.В., Банадига Н.В., Беш Л.В., Больбот Ю.К., Боярська Л.М., Волосянко А.Б., Гончарь М.О., Дудник В.М., Зубаренко О.В., Клименко Т.М., Колоскова О.К., Леженко Г.О., Овчаренко Л.С., Сенаторова А.С., Сміян О.І., Сорокман Т.В., Стоєва Т.В., Чернишова О.Є., Цодікова О.А., Бондаренко Т.В., Голяк М.В., Добровольська Л.О., Знак О.Р., Єфремова Н.М., Карчевич Т.Є., Лук’яненко О.В., Луньова А.В., Марченко Н.М., Михно С.Л., Писаренко С.Г., Покатілова Т.М., Рубанова Є.І., Сташко О.В., Шмалько Н.О., Щербинська К.М., Мозирська О.В.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна Центр медичної статистики МОЗ України, м. Київ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Експресія мРНК галектину-9 при ожирінні у дітей з поліморфізмами гена лактази
Автори: Абатуров О.Є.(1), Досенко В.Є.(2), Нікуліна А.О.(1)
(1) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, м. Київ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Взаємозв’язки порушень біохімічного й імунологічного гомеостазу у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит з урахуванням тривалості захворювання
Автори: Шевченко Н.С.(1, 2), Лебец І.С.(1, 2), Кашкалда Д.А.(1), Неліна І.М.(1), Зайцева Є.М.(1)
(1) — Державна установа «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Скорочення тривалості синдрому астенії у дітей, що розвинулась на тлі гострих респіраторних захворювань, з використанням метаболічної терапії препаратом Кардонат
Автори: Стоєва Т.В., Браткова Л.Б., Прохорова С.В., Рижикова Т.І.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Опыт применения комбинированной терапии препаратами Тос-Май и Лангес у детей с острыми неспецифическими заболеваниями органов дыхания инфекционно-воспалительного характера
Автори: Речкина Е.А., Стриж В.А. ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского НАМН Украины», г. Киев, Украина
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Пріоритетність застосування фітопрепаратів у лікуванні вірусних респіраторних інфекцій у дітей
Автори: Крючко Т.О.(1), Абатуров О.Є.(2), Ткаченко О.Я.(1), Токарева Н.М.(2)
(1) — Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна
(2) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Харчова поведінка та якість життя школярів старших класів м. Львова
Автори: Няньковський С.Л., Садова О.Р.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Класична галактоземія: особливості діагностики та лікування
Автори: Пічкур Н.О., Ольхович Н.В., Дороніна Я.І.
Центр орфанних захворювань НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України, м. Київ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Дисметаболічна нефропатія як фактор ризику розвитку пієлонефриту в дітей
Автори: Вакуленко Л.І.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Рівень забезпеченості вітаміном D та особливості продукції IFN-γ і IL-4 у дітей раннього віку з повторним бронхообструктивним синдромом
Автори: Больбот Ю.К., Годяцка К.К., Бордій Т.А.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості кальцієвого гомеостазу в дітей шкільного віку
Автори: Квашніна Л.В.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Антигистаминные препараты при лечении аллергического ринита у детей
Автори: Абатуров А.Е., Кривуша Е.Л., Бабич В.Л.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», г. Днепр, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Пластичний бронхіт: клінічне спостереження
Автори: Гончарь М.О.(1), Муратов Г.Р.(1, 2), Логвінова О.Л.(1, 2), Пушкар О.М.(2), Яблонська Н.М.(2), Костенко В.В.(2), Башкірова Н.В.(2), Долгарева С.Б.(2)
(1) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
(2) — КЗОЗ «Харківська обласна дитяча клінічна лікарня», м. Харків, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Лекарственные средства, основанные на молекулярных структурах антимикробных пептидов, и терапевтические возможности при лечении инфекционных заболеваний респираторного тракта (часть 2)
Автори: Абатуров А.Е.(1), Крючко Т.А.(2), Леженко Г.А.(3)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
(2) — ВГУЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия», г. Полтава, Украина
(3) — Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Про раптову екзантему (Exanthema subitum) у дітей
Автори: Андрух В.С.
МП «Ефект», м. Долина, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Сучасний підхід до діагностики серцево-судинних розладів у новонароджених із груп перинатального ризику в неонатальний період
Автори: Гончарь М.О., Бойченко А.Д.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Хронічна гранулематозна хвороба: діагностика та ведення хворих на сучасному етапі
Автори: Клименко В.А., Піонтковська О.В., Лупальцова О.С., Халтурина Т.О., Савво О.М., Тімохіна Н.І., Соболєва Г.М.
Харківський національний медичний університет МОЗ України, м. Харків, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Делеція 22q11.2 хромосоми: світові критерії визначення, стандарти діагностики та моніторингу
Автори: Гончарь М.О.(1), Логвінова О.Л.(1, 2), Страшок А.І.(2), Коновалова Н.В.(1, 2), Івахненко Д.А.(1)
(1) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
(2) — КЗОЗ «Обласна дитяча клінічна лікарня», м. Харків, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Гастроінтестинальні симптоми при гострих нейроінфекціях у дітей
Автори: Марков А.І., Крамарьов С.О.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Развитие иммунного ответа при стафилококковой пневмонии (часть 8)
Автори: Абатуров А.Е., Никулина А.А.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця