Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Здоров`я дитини"
Том 13, №6, 2018

Розрахункові оцінки добових енерговитрат як основа для обґрунтування норм харчування юних спортсменів
Автори: Пластунова О.Б., Няньковський С.Л.
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив екстракту листя плюща на продукцію антимікробних пептидів при гострому простому бронхіті в дітей
Автори: Абатуров О.Є., Токарєва Н.М., Нікуліна А.О.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Преморбідні порушення функціонального стану підшлункової залози в дітей із хронічною гастродуоденальною патологією
Автори: Сорокман Т.В., Остапчук В.Г.
Вищий державний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Сучасні аспекти вибору мукоактивної терапії кашлю в педіатричній практиці
Автори: Беш Л.В., Мацюра О.І.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
Львівський міський дитячий алергологічний центр, м. Львів, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Сучасні можливості профілактики рекурентних інфекцій глотки в дітей при застосуванні лантибіотиків
Автори: Гавриленко Ю.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Труднощі диференціальної діагностики атопічного дерматиту в дітей
Автори: Беш Л.В.(1, 2), Мацюра О.І.(1, 2), Ліщук-Якимович Х.О.(1, 3), Пукаляк Р.М.(1, 3), Луговський С.В.(4)
(1) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
(2) — Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова», м. Львів, Україна
(3) — КЗ ЛОР «Львівський обласний клінічний діагностичний центр», м. Львів, Україна
(4) — Діагностичний центр «Ескулаб», м. Львів, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Застосування препарату лізоциму й деквалінію хлориду в лікуванні гострих респіраторних захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей
Автори: Абатуров О.Є., Агафонова О.О., Токарєва Н.М. та ін.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна, та інші установи в 24 регіонах України

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Легочный интерстициальный гликогеноз: самостоятельная нозологическая форма или морфологическое проявление спектра интерстициальных заболеваний легких у младенцев?
Автори: Логвинова О.Л.(1, 2), Гончарь М.А.(1)
(1) — Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина
(2) — КУЗ «Областная детская клиническая больница», Областной центр диагностики и лечения бронхолегочной дисплазии у детей, г. Харьков, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Вирішення проблем підтримки й збереження грудного вигодовування передчасно народжених дітей після виписки зі стаціонару
Автори: Шадрін О.Г., Марушко Т.Л.
Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Клинические проявления и коррекция вегетативной дисфункции у детей и подростков
Автори: Борисова Т.П., Абатуров А.Е.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», г. Днепр, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Глициновая энцефалопатия у новорожденных и детей раннего возраста: мировые стандарты менеджмента и собственное клиническое наблюдение
Автори: Гончарь М.А.(1), Логвинова О.Л.(1, 2), Пушкарь Е.М.(2), Помазуновская Е.П.(1, 2), Ивахненко Д.А.(1)
(1) — Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина
(2) — КУЗ «Харьковская областная детская клиническая больница», г. Харьков, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Сучасні аспекти консервативної терапії нетримання сечі та збереження функції нирок у дітей із спінальним дизрафізмом
Автори: Боярчук О.Р., Глушко К.Т.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського», м. Тернопіль, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Влияние на доступность ионов марганца и цинка для патогенных бактерий
Автори: Абатуров А.Е.(1), Крючко Т.А.(2)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
(2) — ВГУЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия», г. Полтава, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Медикаментозное управление окислительно-восстановительным состоянием организма при заболеваниях органов дыхания (часть 4)
Автори: Абатуров А.Е.(1), Волосовец А.П.(2), Борисова Т.П.(1)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», г. Днепр, Украина
(2) — ГНациональный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця