Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Здоров`я дитини"
Том 14, №2, 2019

Інтолерантність до лактози при алергічному ентероколіті у дітей грудного віку
Автори: Шадрін О.Г., Гайдучик Г.А.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології ім. академіка О.М. Лук’янової НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Прогнозування ризику розвитку харчової алергії  у дітей із хронічною Helicobacter pylori-асоційованою інфекцією
Автори: Ликова А.Е.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Можливості комплексної корекції проявів шкільної дезадаптації в дітей молодшого шкільного віку
Автори: Квашніна Л.В., Майдан І.С., Ігнатова Т.Б.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМНУ», м. Київ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Підхід до профілактики й лікування неалкогольної жирової хвороби печінки в дітей з ожирінням із позиції сучасних міжнародних рекомендацій
Автори: Крючко Т.О., Пода О.А., Несіна І.М.
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Вегетативний статус у дітей із хронічним пієлонефритом на початкових стадіях хронічної хвороби нирок
Автори: Вакуленко Л.І.
ДЗ «Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Медикаментозна модуляція активності генерації мікроРНК при функціональних розладах жовчного міхура та сфінктера Одді в дітей
Автори: Абатуров О.Є., Бабич В.Л.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Динаміка показників навчальної мотивації студентів медичного ВНЗ на різних етапах навчання
Автори: Мишина Н.В., Ільченко С.І., Єфанова А.О.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Назальные деконгестанты — что выбрать?
Автори: Пухлик С.М.
Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Клінічні прояви й ендоскопічно-гістологічні  зміни в дітей із хронічним гастритом,  індукованим Helicobacter pylori,  із різною токсигенністю
Автори: Волосянко А.Б., Моісеєнко О.В.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Иммуноглобулин-А-нефропатия у детей: обзор литературы и собственные данные
Автори: Козыро И.А.(1), Сукало А.В.(1, 2)
(1) — УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, Беларусь
(2) — Национальная академия наук Беларуси, г. Минск, Беларусь

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Тахіаритмія в новонароджених. Клінічний випадок тріпотіння передсердь у новонародженого
Автори: O.B. Kuryliak(1), T.V. Burak(2), A.A. Malska(3)
(1) — MI “Lviv Regional Children’s Hospital “OHMATDYT”, Lviv, Ukraine
(2) — Western Ukrainian Specialized Children’s Medical Center, Lviv, Ukraine
(3) — Danylo Halytskyi Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Випадок стронгілоїдозу, поєднаного з сальмонельозом, у немовляти:  міркування з діагностики
Автори: V.V. Mavrutenkov(1), A.V. Cherginets(1), O.V. Shvaratska(1), L.M. Cherginets(2)
(1) — State Institution “Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine”, Dnipro, Ukraine
(2) — City Clinical Children’s Hospital 6, Dnipro, Ukraine

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Ингибиторы механизмов кворум-сенсинга бактерий Streptococcus рneumoniae
Автори: Абатуров А.Е.(1), Крючко Т.А.(2)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
(2) — Украинская медицинская стоматологическая академия, г. Полтава, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця