Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Біль. Суглоби. Хребет"
Том 9, №2, 2019

Саркопенія і ревматоїдний артрит
Автори: Поворознюк В.В. (1), Дзерович Н.І. (1), Іваник О.С. (1), Карасевська Т.А. (2)
1 - ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна
2 - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Гигантоклеточный артериит: эпидемиология, диагностика, прогноз
Автори: Нетяженко В.З. (1), Пузанова О.Г. (2)
1 - Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина
2 - Киевский медицинский университет, г. Киев, Украина

Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Кальциноз при системной склеродермии: распространенность, клиника, менеджмент, осложнения
Автори: Егудина Е.Д. (1), Головач И.Ю. (2)
1 - Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», г. Днепр, Украина
2 - Клиническая больница «Феофания» Государственного управления делами, г. Киев, Украина

Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Асоціація саркопенії й артеріальної гіпертензії, шляхи взаємного впливу на клінічний перебіг в осіб старших вікових груп (огляд літератури)
Автори: Масік Н.П., Каландей К.Я.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Наш опыт применения торакопластики по Нассу как метода коррекции воронкообразной деформации грудной клетки
Автори: Фищенко Я.В., Шевчук А.В., Сапоненко А.И., Еремик Н.Е.
ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины», г. Киев, Украина

Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Остеопетроз: класифікація, патоморфологія, генетичні порушення, клінічні прояви (огляд літератури та власне клінічне спостереження)
Автори: Поворознюк В.В., Дєдух Н.В., Бистрицька М.А., Мусієнко А.С.
Державна установа «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця