Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Здоров`я дитини"
Том 14, №4, 2019

Частота виявлення алергічних реакцій на харчові продукти у дітей з атопічним дерматитом та патологією травного тракту
Автори: Крючко Т.О., Бубир Л.М., Несіна І.М., Ткаченко О.Я.
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Cироваткові концентрації нейротрансмітерів у дітей iз рекурентними інфекціями верхніх дихальних шляхів
Автори: L.S. Ovcharenko, D.M. Sheludko, A.O. Vertehel, I.V. Samokhin, T.G. Andrienko, A.V. Kryazhev
State Institution “Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate Education of the Ministry of Health of Ukraine”, Zaporizhzhia, Ukraine

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Сучасний погляд на медикаментозну корекцію функціональних запорів у дітей
Автори: Дудник В.М.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Досвід використання препарату Тенотен дитячий у дітей із мінімальною мозковою дисфункцією
Автори: Мартинюк В.Ю., Майструк О.А., Борщенко Т.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
ДЗ «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України», м. Київ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості добового профілю артеріального тиску в дітей, хворих на цукровий діабет, залежно від тривалості захворювання
Автори: Леженко Г.О., Пашкова О.Є., Самойлик К.В.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив саплементації вітаміну D3 на перебіг гострого обструктивного бронхіту в дітей раннього віку
Автори: Больбот Ю.К., Годяцька К.К. Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», м. Дніпро, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Тактика лікування функціональних закрепів у дітей
Автори: Пашкова О.Є.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Прогностичні ознаки ускладненого перебігу первинної артеріальної гіпертензії у підлітків 16–17 років
Автори: Товма А.В.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ефективність озонотерапії як немедикаментозного методу лікування початкового карієсу постійних зубів у дітей
Автори: Олійник Р.П., Рожко М.М., Хабчук В.С.
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Корекція мікробної флори кишечника в дітей, які народилися шляхом кесарева розтину
Автори: Фролова Т.В.(1), Стенкова Н.Ф.(1), Сіняєва І.Р.(1), Терещенкова І.І.(1), Атаманова О.В.(1), Берус А.В.(2)
(1) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна (2) — КНП «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17» Харківської міської ради, м. Харків, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ротавирусная инфекция: современное состояние проблемы
Автори: Голубовская О.А., Крамарев С.А.
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Неконтрольованість кору в епоху керованих інфекцій
Автори: Волянська Л.А., Бурбела Е.І., Романюк Л.Б.
Тернопільський національний медичний університет імені Івана Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Атопічний дерматит — актуальна проблема сучасної педіатрії
Автори: Няньковський С.Л., Няньковська О.С., Городиловська М.І.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Прогностическая модель для определения вероятности развития врожденной пневмонии у доношенных новорожденных
Автори: Горячко А.Н., Сукало А.В.
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Республика Беларусь

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Деструктивні гіпоксично-ішемічні ураження мозку в доношених новонароджених при нормотермії та гіпотермії
Автори: Мавропуло Т.К.(1), Соколова К.Ю.(1), Капшученко Н.С.(2)
(1) — Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», м. Дніпро, Україна
(2) — Комунальний заклад «Дніпропетровський спеціалізований клінічний медичний центр матері та дитини ім. проф. М.Ф. Руднєва ДОР», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Ювенильная очаговая склеродермия: клиника, диагностика, современные подходы к терапии (обзор литературы и собственные наблюдения)
Автори: Богмат Л.Ф.1, (2), Никонова В.В.(1)
(1) — ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины», г. Харьков, Украина
(2) — Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, г. Харьков, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Сучасний погляд на роль вітаміну D при ювенільних артритах у дітей (огляд літератури)
Автори: Хаджинова Ю.В.
ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків, Україна
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Медикаментозное подавление активности кворум сенсинга бактерий Pseudomonas aeruginosa
Автори: Абатуров А.Е.(1), Крючко Т.А.(2)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
(2) — ВГУЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия», г. Полтава, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця