Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"News of medicine and pharmacy" №1 (778), 2022

Патогенетичні шляхи розвитку артеріальної гіпертензії, асоційованої з автоімунними ревматичними захворюваннями
Authors: Єгудіна Є.Д.
д.м.н., професор, керівник освітнього центру, Інститут ревматології, м. Київ, Україна

Categories: Rheumatology
Sections: Specialist manual
Серцево-легенева і церебральна реанімація: нові рекомендації Європейської ради з реанімації 2021 року
Authors: Усенко Л.В., Царьов О.В., Кобеляцький Ю.Ю.
Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна

Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Мотивація успіху або невдачі у лікарів-інтернів за фахом «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
Authors: Єхалов В.В., Кравець О.В., Бараннік С.І., Пилипенко О.В., Сидоренко А.А.
Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна

Sections: Specialist manual
Гіпертонічна хвороба cерця. Сучасний погляд
Authors: Боєв С.С., Доценко М.Я., Герасименко Л.В., Шехунова І.О.
Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти
Міністерства охорони здоров’я України», м. Запоріжжя, Україна

Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Ендотеліт як важливий чинник Long COVID і шляхи медикаментозної корекції
Authors: Нетяженко В.З.
д.м.н., професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Четвертий з’їзд істориків медицини України з міжнародною участю
Authors: Опарін О.А. (1, 2), проф., Баран Д. (1, 3), проф., генеральний секретар Міжнародного товариства істориків медицини, Рогожин Б.А. (1, 2), доц., Белозьоров І.В. (1, 4), проф., Корж О.М. (1, 4), проф., Мазур І.П. (1, 5), проф., Робак І.Ю. (1, 6), проф., Васильєв К.К. (1, 7), проф.
(1) — Українська академія історії медицини, Україна
(2) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
(3) — Міжнародне товариство істориків медицини, м. Страсбург, Франція
(4) — Харківський національній університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна
(5) — Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(6) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
(7) — Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

Sections: Medical forums
Система охорони здоров’я як об’єкт управління та аналізу
Authors: Літвак А.І.
к.м.н., доцент Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Одеса, Україна

Sections: Specialist manual