Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Здоров`я дитини"
Том 17, №8, 2022

Стан кальцієвого гомеостазу і окремі аспекти його порушень при ювенільному ідіопатичному артриті
Автори: Антипкін Ю.Г. (1), Марушко Ю.В. (2), Омельченко Л.І. (1), Муквіч О.М. (1), Людвік Т.А. (2), Бондаренко Н.Ю. (1), Бовкун О.А. (2), Ісмакаєва Д.Л. (1)
(1) — ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Патогенетична роль вітаміну D та вітамін-D-зв’язуючого білка в розвитку інфекції сечовивідних шляхів у дітей
Автори: H.O. Lezhenko (1), O.Ye. Abaturov (2), N.A. Zakharchenko (1)
(1) — Zaporizhzhia State Medical University, Zaporizhzhia, Ukraine
(2) — Dnipro State Medical University, Dnipro, Ukraine

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Маски онкологічних захворювань у практиці лікаря-інфекціоніста
Автори: Крамарьов С.О. (1), Серякова І.Ю. (1), Kolte Roohi (1), Палатна Л.О. (1), Євтушенко В.В. (1), Камінська Т.М. (1, 2), Рязанських А.О. (2)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) —КНП «Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня», м. Київ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Діагностичні помилки в неонатології
Автори: Мавропуло Т.К. (1), Власов О.О. (2), Верещак О.Ю. (2)
(1) — Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна
(2) — Регіональний медичний центр родинного здоров’я Дніпропетровської обласної ради

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Особливості методики проведення, діагностична цінність та світові рекомендації з оцінки толерантності до фізичного навантаження у дітей (огляд літератури, власні дослідження)
Автори: Марушко Ю.В., Дмитришин О.А., Гищак Т.В., Іовіца Т.В., Бовкун О.А.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Труднощі діагностики гастроінтестинальної алергії в педіатричній практиці: клінічний випадок
Автори: T.O. Kryuchko (1), L.M. Bubyr (1), O.A. Poda (1), I.M. Nesina (1), L.A. Kovalenko (2), D.S. Matiazh (1)
(1) — Poltava State Medical University, Poltava, Ukraine
(2) — Specialized Center of Pediatric Care at the Communal Enterprise “Poltava Regional Clinical Hospital named after M.V. Sklifosovsky of Poltava Regional Council”, Ukraine

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Клінічний випадок ускладненого перебігу імуноглобулін-А-васкуліту з тривалим нефритом: особливості лікування
Автори: Синицька В.О. (1), Боярчук О.Р. (1), Грех О.І. (2)
(1) — Тернопільський національний медичний університет ім. І. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна
(2) — Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня, м. Тернопіль, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Механізми дії екстрацелюлярних мікроРНК
Автори: Абатуров О.Є., Бабич В.Л.
Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця