Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Здоров`я дитини"
Том 18, №1, 2023

Аналіз поширеності COVID-19 серед дитячого населення України в перший рік пандемії
Автори: Антипкін Ю.Г. (1), Лапшин В.Ф. (1), Уманець Т.Р. (1), Камінська Т.М. (2), Банадига Н.В. (3), Колоскова О.К. (4), Личкoвська О.Л. (5) , Гаращенко Т.А. (1), Подольський Вл.В. (1), Подольський В.В.(1)
(1) — ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — КНП «Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня», м. Київ, Україна
(3) — Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль, Україна (4) — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
(5) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив поєднаної терапії солями кальцію та вітаміном D на концентрацію макро- та мікроелементів у слині дітей раннього віку
Автори: Абатуров О.Є. (1), Крючко Т.О. (2), Кривуша О.Л. (1), Бабич В.Л. (1), Токарєва Н.М. (1), Ткаченко О.Я. (2)
(1) — Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна
(2) — Полтавський державний медичний університет, м. Полтава, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Рівень антитіл до адалімумабу в дітей з ювенільним ідіопатичним артритом на різних етапах лікування
Автори: Марушко Т.В. (1), Онуфреїв О.Є. (1), Марушко Ю.В. (2), Герман О.Б. (1)
(1) — Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ефективність і безпечність застосування Зіпелор льодяників у дітей при лікуванні гострого фарингіту
Автори: Гавриленко Ю.В. (1), Кияниця М.А. (2)
(1) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Медичний центр Kinder Klinik, м. Київ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Нутритивне забезпечення дітей дошкільного віку з порушеннями психомоторного розвитку
Автори: Пишник А.І., Няньковський С.Л.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів,Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль комплексного застосування назальної іригаційної та антигістамінної терапії в лікуванні алергічного риніту в дітей
Автори: Крючко Т.О., Ткаченко О.Я., Щербак В.В., Климко Д.О., Олійніченко М.О., Клишта В.В.
Полтавський державний медичний університет, м. Полтава, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Принципи безпечного використання ібупрофену при лихоманці в дітей з бронхіальною астмою
Автори: Борисова Т.П.
Черкаська медична академія, м. Черкаси, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Протизапальний вплив miR-148a грудного молока на стан слизових оболонок у недоношених новонароджених дітей
Автори: O.E. Abaturov (1), A.O. Tovarnytska (2)
(1) — Dnipro State Medical University, Dnipro, Ukraine
(2) — Dnipro Medical Institute of Traditional and Non-Traditional Medicine, Dnipro, Ukraine

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Показники якості життя у дітей із нетравматичними несинкопальними транзиторними втратами свідомості та їхніх родин
Автори: Ковальчук Т.А., Боярчук О.Р.
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Комплексна оцінка деяких параметрів фагоцитозу у дітей віком 2–5 років залежно від частоти захворюваності на гострі респіраторні інфекції
Автори: Тимошина О.В., Овчаренко Л.С., Вертегел А.О., Самохін І.В., Кряжев О.В.
Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Рівень особистісної тривожності та соматизації у дітей з синдромом подразненого кишечника
Автори: Семен М.О., Личковська О.Л.
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль сім’ї у лікуванні ожиріння у дітей. Клінічний випадок
Автори: Величко В.І., Лагода Д.О., Корнован Г.В., Бажора Я.І.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Роль мікроРНК у розвитку захворювань гепатобіліарної системи
Автори: Абатуров О.Є., Бабич В.Л.
Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця