Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Довідник фахівця

Післяопераційні ускладнення у пацієнтів  з коарктацією аорти внаслідок пізньої діагностики вродженої вади серця  (власні клінічні спостереження)
Автори: Хапченкова Д.С.(1), Сенаторова Г.С.(2)
(1) — Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна
(2) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Український журнал хірургії 1 (36) 2018
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Клинический случай лечения сегментарного мезентериального тромбоза с картиной острого желудочно-кишечного кровотечения
Автори: Бойко В.В., Макаров В.В., Лазирский В.А., Биленко И.А., Гуляева Д.Ю.
ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины», г. Харьков, Украина

Український журнал хірургії 1 (36) 2018
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Особливості діагностики та лікування травм артерій у дітей
Автори: Петров В.Ф.
Львівська обласна клінічна лікарня, м. Львів, Україна

Український журнал хірургії 4 (35) 2017
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Гнійна хірургічна інфекція, зумовлена ін’єкційною наркоманією (аналітичний огляд)
Автори: Більцан О.В., Іфтодій А.Г., Гребенюк В.І., Герич І.Д.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Український журнал хірургії 3 (34) 2017
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Застосування інтерактивних методів навчання у вивченні медичної паразитології
Автори: Сєрих Н.О., Волкова О.М.
Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

Український журнал хірургії 2 (33) 2017
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Шляхи оптимізації навчального процесу на кафедрі акушерства та гінекології у взаємозв’язку з організацією навчання з анатомії людини
Автори: Гусєв В.М., Дубіна С.О., Хапченкова Д.С., Бондаренко С.В.
Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

Український журнал хірургії 2 (33) 2017
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Використання графів логічної структури  при підготовці студентами теми  «Лістерії. Лабораторна діагностика»
Автори: Боєва С.С., Ананьєва М.М., Слюсарев О.А.
Донецький національний медичний університет МОЗ України, м. Лиман, Україна
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна

Український журнал хірургії 2 (33) 2017
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Хондросаркома грудини. Резекція грудини з пластикою дефекту титановою сіткою.  Рідкісний випадок із практики
Автори: Гіпп І.Г.(1, 2), Гриньків Т.М.(2), Орищин І.Я.(2), Милян Ю.П.(1, 2)
(1) — Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
(2) — Львівський державний онкологічний лікувально-діагностичний центр, м. Львів, Україна

Український журнал хірургії 2 (33) 2017
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Етіологія та патогенез спайкової кишкової непрохідності у дітей (огляд літератури)
Автори: Веселий С.В., Нгуєн Н., Кліманський Р.П.
Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

Український журнал хірургії 2 (33) 2017
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Случай успешного хирургического лечения хронического панкреатита, осложненного гигантской псевдоаневризмой общей печеночной артерии
Автори: Воробей А.В.(1), Шулейко А.Ч.(1), Вижинис Е.И.(1), Попель Г.А.(1), Шкурин С.В.(2), Чака Д.В.(2)
(1) — Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, Республика Беларусь
(2) — Минская областная клиническая больница, г. Минск, Республика Беларусь

Український журнал хірургії 1 (32) 2017
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Современные аспекты профилактики травмы мочеточника при гинекологических операциях и хирургические методы ее коррекции
Автори: Серняк Ю.П.(1), Рощин Ю.В.(2), Фуксзон А.С.(2), Слободянюк Е.Н.(2), Мех В.А.(2)
(1) — Центр хирургии и урологии Endostep, г. Киев, Украина
(2) — Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

Український журнал хірургії 1 (32) 2017
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Формы усовершенствования качества обучения врачей-интернов
Автори: Чернышева О.Е., Самойленко И.Г., Балычевцева И.В., Хапченкова Д.С., Герасименко В.В., Полесова Т.Р. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Лиман, Украина
Український журнал хірургії 1-2 (30-31) 2016
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Успішне лікування тяжкого ускладненого холангіту з використанням регіонарної антибактеріальної терапії (випадок із практики)
Автори: Десятерик В.І., Котов О.В., Бровко О.В., Алімов К.П., Гуль О.А. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна; Міська клінічна лікарня, м. Кривий Ріг, Україна
Український журнал хірургії 1-2 (30-31) 2016
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Cамостійна робота студентів як невід’ємний компонент підготовки фахівця з акушерства та гінекології у вищому медичному навчальному закладі
Автори: Ольшевська О.В., Астахов В.М., Ольшевський В.С., Живченко К.А., Гусєв В.М., Птиця Т.А. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, м. Красний Лиман, Україна
Український журнал хірургії 1-2 (28-29) 2015
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Можливості застосування медикаментозної терапії у комплексному лікуванні гострої виразкової гастродуоденальної кровотечі
Автори: Кондратенко П.Г., Жаріков С.О. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, м. Красний Лиман, Україна
Український журнал хірургії 1-2 (28-29) 2015
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця