Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Книги видавництва

Хирургия: Учебник: В 2 томах. Т.1

Хирургия: Учебник: В 2 томах. Т.1

В учебнике представлены данные о наиболее распространенных хирургических заболеваниях. Однако наибольшее внимание уделено диагностике и дифференциальной диагностике острой хирургической патологии. Особенностью данного учебника является его построение по синдромному принципу, что ...
Судова медицина: Підручник

Судова медицина: Підручник

У підручнику на сучасному науковому та педагогічному рівні викладено повний курс судової медицини. Надана актуальна інформація щодо правових та організаційних основ судово-медичної служби та загальні дані про діяльність судових експертів, ...
Синдром подразненого кишечника: причини розвитку, діагностика, лікування

Синдром подразненого кишечника: причини розвитку, діагностика, лікування

Навчальний посібник містить сучасну інформацію стосовно одного з найбільш поширених захворювань органів травлення — синдрому подразненого кишечника. У посібнику детально розглянуто причини розвитку даної хвороби, проаналізовані особливості клінічної картини, визначені ...
Неизвестная травматология и ортопедия

Неизвестная травматология и ортопедия

В книге представлена история развития травматологии и ортопедии от глубокой древности до настоящего времени в материалах нумизматики и фалеристики, отражены эти дисциплины в мифологии, нашли свое отображение форумы травматологов-ортопедов в ...
Переклад медичних текстів: теорія та практика: Монографія

Переклад медичних текстів: теорія та практика: Монографія

У книзі висвітлюються питання теорії та практики перекладу медичних текстів. Особливу увагу приділено статусу і функціям медичного перекладу в сучасному світі, а також статусу жанрової теорії медичного перекладу в загальній ...
Актуальні питання серцево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря

Актуальні питання серцево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря

У посібнику розглядаються питання щодо діагностики, сучасних методів лікування серцево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря з позицій сучасної медицини та згідно з останніми настановами та рекомендаціями МОЗ України, Асоціації кардіологів ...
Переклад. Культура. Ідентичність.

Переклад. Культура. Ідентичність.

У книзі висвітлюються питання теорії, історії і культурології перекладу. Особливу увагу приділено статусу і функціям перекладу в сучасному світі, а також статусу перекладознавства як окремої галузі філологічної науки. Досліджуються дискусійні ...
Тести з нефрології

Тести з нефрології

Збірник тестових завдань, розроблених колективом авторів кафедри нефрології та нирково-замісної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, призначений для атестації лікарів на звання лікаря-спеціаліста та лікарів-нефрологів на відповідну ...
Нефрологія: Термінологічно-тлумачний словник

Нефрологія: Термінологічно-тлумачний словник

У cловнику зібрано й систематизовано терміни, поняття, що стосують-ся анатомії, гістології, фізіології нирок, симптомів, синдромів хвороб ни-рок, методів їх діагностики та лікування. Словник укладено за алфавітом, з урахуванням епонімності. Рекомендовано ...
Актуальні питання медицини катастроф у практиці сімейного лікаря

Актуальні питання медицини катастроф у практиці сімейного лікаря

Запропонований до уваги читачів посібник висвітлює основні положення теорії та практики діяльності служби екстреної медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях, що виникають під час природних та техногенних катастроф. Важливе місце відведено ...
Актуальні питання паліативної та хоспісної допомоги у практиці сімейного лікаря

Актуальні питання паліативної та хоспісної допомоги у практиці сімейного лікаря

У посібнику розглядаються питання організації та розвитку сімейної медицини, сучасні підходи та кращий досвід надання паліативної та хоспісної допомоги інкурабельним хворим та членам їх родин у розвинутих країнах світу і ...
Аллергия в нашем доме. (2-е издание, исправленное и дополненное)

Аллергия в нашем доме. (2-е издание, исправленное и дополненное)

Настоящая книга является первым такого плана изданием в истории аллергологии Украины, в котором хотя и популярно, но детально описываются аллергены и иные факторы, присутствующие в жилище человека, которые могут вызывать ...
Актуальні питання радіаційної медицини у практиці сімейного лікаря

Актуальні питання радіаційної медицини у практиці сімейного лікаря

У посібнику розглядаються питання радіоекологічної ситуації в Україні у зв’язку з використанням джерел іонізуючого випромінювання в різних сферах життєдіяльності людини й негативного впливу природних та антропогенних джерел іонізуючого випромінювання на ...
Аутоиммунная тиреоидная патология

Аутоиммунная тиреоидная патология

Аутоиммунные заболевания занимают ведущее место в тиреопатологии. Оптимизация мониторинга этих больных требует использования в диагностических и лечебных технологиях современных достижений классической иммунологии, которые на сегодняшний день являются впечатляющими. Однако эти ...
Малі імунодефіцитні хвороби. (2-ге видання, доповнене і перероблене)

Малі імунодефіцитні хвороби. (2-ге видання, доповнене і перероблене)

У монографії наведені основи вчення про малі імунодефіцитні хвороби як по-ширені в популяції захворювання імунної системи, що призводять до формування рецидивної інфекційної, алергічної, автоімунної, імунозапальної та онкологічної патології людини. Розглянуті ...
Я б в ученые пошел… (историко-публицистическое эссе)

Я б в ученые пошел… (историко-публицистическое эссе)

На основании накопленного опыта в процессе подготовки более 100 докто­ров и кандидатов медицинских наук авторы, долгие годы возглавлявшие специализированные (диссертационные) советы, высказывают некоторые практические рекомендации по решению проблем, возникающих на ...
Тромбоэмболия легочной артерии

Тромбоэмболия легочной артерии

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) остается частым осложнением у хирургических, терапевтических и акушерских пациентов, которое сопровождается высокой летальностью. Книга посвящена эпидемиологии, патогенезу, диагностике, профилактике и лечению ТЭЛА. В книге приводятся самые ...
Актуальні питання акушерства у практиці сімейного лікаря

Актуальні питання акушерства у практиці сімейного лікаря

У навчальному посібнику викладено основні принципи сучасного акушерства і шляхи їх реалізації під час прегравідарної підготовки, ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду. Посібник відповідає навчальній програмі спеціалізації (інтернатури) за ...
Этюды о литературе. Глазами врача

Этюды о литературе. Глазами врача

Книга кандидата медицинских наук Иоанны Лихтенштейн «Этюды о литературе. Глазами врача» отражает глубинную связь медицины и литературы. Особое внимание уделено взаимоотношениям врача и больного. Отдельный раздел посвящен специфике творчества врачей-писателей ...
Актуальні питання фтизіатрії у практиці сімейного лікаря

Актуальні питання фтизіатрії у практиці сімейного лікаря

Даний посібник присвячений викладенню найбільш актуальних питань фтизіатрії в практиці сімейного лікаря. У посібнику наведені сучасні міжнародні та вітчизняні підходи до протидії епідемії туберкульозу, зокрема «Стоп ТБ» — стратегія боротьби ...