Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

Oral and General Health Том 2, №1, 2021

Back to issue

Перспективи використання препаратів на основі наночастинок золота в реабілітації стоматологічних пацієнтів

Authors: Ніконов А.Ю.(1), Бреславець Н.М.(1), Смірнова О.Л.(2), Мусієнко В.Г.(1), Житомирський А.О.(1)
(1) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
(2) — Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

Categories: Stomatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

У даній роботі проведене дослідження антимікробної та антимікотичної дії суспензії на основі наночастинок золота розміром 5–70 нм при реабілітації стоматологічних пацієнтів. Ця речовина отримана на кафедрі технічної електрохімії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» як водна суспензія. Отримані результати свідчать про широкий спектр антимікробної та антимікотичної дії водної суспензії на основі наночастинок золота.

В данной работе проведено исследование антимикробного и антимикотического действия суспензии на основе наночастиц золота размером 5–70 нм при реабилитации стоматологических пациентов. Это вещество получено на кафедре технической электрохимии Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» как водная суспензия. Полученные результаты свидетельствуют о широком спектре антимикробного и антимикотического действия водной суспензии на основе наночастиц золота.

This article studied the antimicrobial and antifungal effect of gold nanoparticles-based suspensions with a size of 5–70 nm in the rehabilitation of dental patients. This substance was synthesized at the Department of Technical Electrochemistry of the National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute” as an aqueous suspension. The results obtained proved a wide range of antimicrobial and antifungal effects of the gold nanoparticles-based aqueous suspension.


Keywords

наночастинки золота; мікробіоценоз; антимікробна активність; антимікотична активність

наночастицы золота; микробиоценоз; антимикробная активность; антимикотическая активность

gold nanoparticles; microbiocenosis; antimicrobial activity; antimycotic activity


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Лобань Г.А., Фаустова М.О., Ананьєва М.М., Басараб Я.О. Властивості мікроорганізмів, що формують біоплівку порожнини рота. Запорізький медичний журнал. 2019. Т. 21. № 3(114).  С. 391-396.
2. Кутузова Г.А. Обоснование использования наноматериалов в антисептической практике: автореферат. Краснодар: ФГБОУ ВПО «Кубанский ГАУ», 2013. 20 с
3. Савичук Н.О. Колонізаційна резистентність порожнини рота. Український медичний часопис. 2012. С. 57-63.
4. HOMD [електронний ресурс]: Human Oral Microbiome Database. Режим доступу: http://www.homd.org
5. Барило О.С., Юр А.М., Фурман Р.Л. Ефективність використання часткових знімних протезів з антибактеріальним лаковим покриттям. Современная стоматология. 2017. № 4. С. 58-61.
6. Палков Т.А. Особливості ортопедичного лікування хворих на протезний стоматит: автореф. дис… на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.22 «стоматологія». Львів, 2000. 15 с.
7. Шварц Ф., Бекер Ю. Периимплантит. Этиология, диагностика и лечение. ГалДент, 2014. 300 c.
8. Борисенко А.В., Левицкий А.П., Ткач О.Б. Влияние оральных аппликаций силикагеля, содержащего наночастицы золота или серебра, на степень дисбиоза десны крыс после воздействия липополисахарида. Вісник стоматології. 2013. № 3. С. 2-4.
9. Маланчук В.О., Рибачук А.В. Перспективи у застосуванні наночастинок срібла для профілактики запальних захворювань при хірургічних втручаннях на щелепно-лицевій ділянці у дітей. Вісник стоматології. 2010. № 2. С. 24-25.

Back to issue