Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Oral and General Health

Про видання

Головний редактор

Мазур Ірина Петрівна

Доктор медичних наук, професор кафедри стоматології, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика, Київ, Україна.

Засноване: липень 2020

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

Реєстраційне свідоцтво КВ № 24495-14435Р. Видане Міністерством юстиції України 20.07.2020 р.

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Наказ МОН України від 24.04.2024 р. № 582. Категорія Б.

Передплатний індекс (Україна):

ISSN 2709-7552 (print)

ISSN 2709-7560 (online)