Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 55, №2, 2021

Back to issue

Діагностика та хірургічне лікування позапечінкового холестазу при ускладненому холелітіазі

Authors: Шевченко Б.Ф., Зеленюк О.В., Бабій О.М., Пролом Н.В.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Medical forums

print version

Мета: покращити результати діагностики і хірургічного лікування хворих з позапечінковим холестазом (ПХС) при ускладненому холелітіазі (ХЛ) шляхом застосування комбінованої манодебітометрії та дозованої балонної папілодилатації, спрямованої на збереження функціональної та анатомічної цілісності сфінктера Одді.
Матеріали та методи. В основу роботи покладено проспективний аналіз обстеження та хірургічного лікування 181 пацієнта з ускладненнями ХЛ. Залежно від застосовуваних методів хірургічного лікування пацієнти були розподілені на 2 групи: I групу (n = 81, 44,7 %) становили пацієнти, яким виконувалися сфінктерозберігаючі втручання як антеградним, так і ретроградним способом. До ІІ групи (n = 79, 43,6 %) увійшли пацієнти, яким виконувалися традиційні сфінктероруйнуючі етапні втручання. Контрольну групу становив 21 ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue