Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія"

Редакційна колегія

 • Діденко В.І., д.м.н., заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Дніпро, Україна
 • Мосійчук Л.М., д.м.н., зав. відділом захворювань шлунка, дванадцятипалої кишки, дієтології і лікувального харчування ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Дніпро, Україна
 • Харченко Н.В., д.м.н., професор, чл.-кор. НАМН України, завідувачка кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Київ, Україна
 • Шевченко Б.Ф., д.м.н., професор, головний науковий співробітник відділу хірургії органів травлення ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Дніпро, Україна
 • Шипулін В.П., д.м.н., професор, директор Національного музею медицини України, завідувач кафедри внутрішньої медицини 1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, заслужений лікар України, Київ, Україна
 • Bor Serhat, MD, Professor, Ege University School of Medicine, Bornova, Izmir, Turkey
 • Vincenzi Bruno, MD, PhD, Associate Professor in Medical Oncology, The Campus Bio-Medico University, Rome, Italy
 • Височина І.Л., д.м.н., професор, завідувачка кафедри сімейної медицини ФПО Дніпровського державного медичного університету, Дніпро, Україна
 • Гайдар Ю.А., д.м.н., с.н.с., керівник лабораторії патоморфології ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Дніпро, Україна
 • Губська О.Ю., д.м.н., професор, завідувачка кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця, Київ, Україна
 • Dumitrascu Dan L., MD, PhD AGAF, Iuliu Hațieganu University of Medicine and Pharmacy, Romania
 • Осьодло Г.В., д.м.н., професор, начальник кафедри військової терапії Української військово-медичної академії МО України, Київ, Україна
 • Потабашній В.А., д.м.н., професор, завідувач кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО Дніпровського державного медичного університету, Кривий Ріг, Україна
 • Сірчак Є.С., д.м.н., професор, завідувачка кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, Україна
 • Скрипник І.М., д.м.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи і післядипломної освіти Полтавського державного медичного університету, Полтава, Україна
 • Хухліна О.С., д.м.н., професор, завідувачка кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці, Україна
 • Чернявський В.В., д.м.н., професор кафедри внутрішньої медицини 1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Київ, Україна