Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Гастроентерологія" Том 55, №3, 2021

Повернутися до номеру

Ендоскопічне стентування при стенозуючому раку та стриктурах травного каналу

Автори: Степанов Ю.М., Бабій О.М., Шевченко Б.Ф., Тарабаров С.О.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Мета: оцінити ефективність методики ендоскопічного стентування при стенозуючому раку і стриктурах травного каналу. Матеріали та методи. Із січня 2015 року проведено ендоскопічне стентування у 12 хворих нітиноловими стентами, що саморозправляються, з полімерним покриттям та без такого фірми Boston Scientific Ltd (США) і нітиноловими стентами фірми Garson (Корея) без покриття. Чоловіків було 8 (66,7 %), жінок — 4 (33,3 %); вік пацієнтів — 51–80 років, середній вік — (63,0 ± 4,2) року. Стенозуючий рак стравоходу діагностовано у 5 пацієнтів, стенозуючий рак вихідного відділу шлунка — у 3, стенозуючий рак дванадцятипалої кишки — в одного, стриктури стравоходу — у 3 хворих. У всіх хворих показанням до стентування було порушення прохідності травного каналу внаслідок основного захворювання. Результати. В усіх пацієнтів відновлено харчування. У групі хворих зі стенозуючим раком стравоходу показник тридцятиденної летальності становив 20 %, медіана виживаності — 9 місяців. Рецидив дисфагії діагностовано в одного пацієнта, здійснено реканалізацію просвіту стента. У групі зі стенозуючим раком вихідного відділу шлунка та дванадцятипалої кишки показник тридцятиденної летальності становив 33,3 %, медіана виживаності — 11 місяців. Евакуаторні порушення діагностовано в одного пацієнта, проведено повторне стентування «стент у стент». У групі зі стриктурою стравоходу в одного пацієнта визначено міграцію стента, виконано його репозицію. Висновки. Ендоскопічне стентування нітиноловими стентами, що саморозправляються, в інкурабельних пацієнтів зі злоякісними стенозами стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки та у хворих з непухлинними стриктурами стравоходу є операцією вибору, безпечним та ефективним методом, який дозволяє відновити і продовжити харчування природним шляхом і у такий спосіб покращити якість життя в інкурабельних випадках. Ускладнення, що виникли у віддаленому періоді після стентування, встановлено у 25 % випадків. Такі ускладнення були скориговані ендоскопічно.

Background. The purpose of the work was to evaluate the effectiveness of the endoscopic stenting method in stenosing cancer and strictures of the digestive tract. Materials and methods. Since January 2015, endoscopic stenting has been performed in 12 patients using self-expanding nitinol stents with/without polymer coating manufactured by Boston Scientific, Ltd (USA) and uncoated nitinol stents manufactured by Garson (Korea). The study included 8 men (66.7 %) and 4 women (33.3 %) aged 51–80 years, (63.0 ± 4.2) years on average. Stenosing esophageal cancer was diagnosed in 5 patients, stenosing cancer of the gastric outlet — in 3, stenosing duodenal cancer — in one, esophageal stricture — in 3 people. In all patients, the indication for stenting was impaired patency of the digestive tract due to the underlying disease. Results. Nutrition was restored in all patients. In the group of stenosing esophageal cancer, the 30-day mortality rate was 20 %, the median survival rate was 9 months. Recurrence of dysphagia was diagnosed in one person, recanalization of the stent lumen was performed. In the group with stenosing cancer of the gastric outlet and duodenum, the 30-day mortality rate was 33.3 %, the median survival rate was 11 months. Impaired gastric emptying was detected in one patient, repeated stent-to-stent stenting was performed. In the group with esophageal stricture, one individual had stent migration, so the stent was repositioned. Conclusions. Endoscopic stenting with self-expanding nitinol stents in incu­rable patients with malignant stenoses of the esophagus, stomach, duodenum and in those with benign esophageal strictures is the surgery of choice, a safe and effective method that allows you to restore and continue natural nutrition and thereby improve the quality of life in incurable cases. Complications arising in the late period after stenting were found in 25 % of patients, and were corrected endoscopically.


Ключові слова

нітинолові стенти, що саморозправляються, стенозуючий рак стравоходу, стенозуючий рак шлунка, стенозуючий рак дванадцятипалої кишки, стриктура стравоходу

self-expanding nitinol stents; stenosing esophageal cancer; stenosing stomach cancer; stenosing duodenal cancer; esophageal stricture


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Jue T.L. et al. ASGE guideline on the role of endoscopy in the management of benign and malignant gastroduodenal obstruction. Gastrointest Endosc. 2021. Vol. 93(2). P. 309-322. 
 2. Troncone E. et al. Malignant gastric outlet obstruction: Which is the best therapeutic option? World J. Gastroenterol. 2020. Vol. 26(16). P. 1847-1860. 
 3. Мамонтов А.С., Соколов В.В., Верещагин В.Г. Лечебная тактика при нерезектабельном раке пищевода с дисфагией II–IV степени: обходное шунтирование, гастростомия или эндопротезирование? Паллиативная медицина и реабилитация. 2003. № 2. С. 88-89.
 4. Jang S.H. et al. Palliative gastrojejunostomy versus endoscopic stent placement for gastric outlet obstruction in patients with unresectable gastric cancer: a propensity score-matched analysis. Surg Endosc. 2017. Vol. 31(10). P. 4217-4223. 
 5. Choi Y.K., Ahn J.Y., Na H.K., Jung K.W. Winged partially covered self-expandable metal stent to prevent distal migration in malignant gastric outlet obstruction. Dig. Dis. Sci. 2018. Vol. 63(12). P. 3409-3416. 
 6. Kim D.Y. et al. Self-expandable metal stent of esophagogastric junction versus pyloric area obstruction in advanced gastric cancer patients: Retrospective, comparative, single-center study. Medicine (Baltimore). 2020. Vol. 99(33). P. e21621.
 7. Soo I. et al. Palliation of malignant gastric outlet obstruction with simultaneous endoscopic insertion of afferent and efferent jejunal limb enteral stents in patients with recurrent malignancy. Surg. Endosc. 2016. Vol. 30(2). P. 521-525.
 8. Ge P.S., Young J.Y., Dong W., Thompson C.C. EUS-guided gastroenterostomy versus enteral stent placement for palliation of malignant gastric outlet obstruction. Surg. Endosc. 2019. Vol. 33(10). P. 3404-3411.
 9. Hamada T. et al. Covered versus uncovered metal stents for malignant gastric outlet obstruction: Systematic review and meta-analysis. Dig. Endosc. 2017. Vol. 29(3). P. 259-271. 
 10. Iwagami H. et al Esophageal metal stent for malignant obstruction after prior radiotherapy. Sci Rep. 2021. Vol. 11(1). P. 2134.
 11. Соколов В.В., Карпова Е.С., Павлов П.В. Стентирование при стенозирующем раке пищевода и желудка. Онкохирургия. 2012. Т. 4. № 3. С. 62-64.
 12. Щербаков П.Л., Архипов А.А., Щипков О.А. Использование саморасправляющихся стентов при обструкции выходного отдела желудка. Доктор. Ру. 2016. № 10(127). С. 37-40.
 13. Watkinson A.F., Mason R.C., Adam A. Esophageal carcinoma: initial results of palliative treatment with covered seft-expanding endoprosthesis. Radiology. 1995. Vol. 195. P. 821-827.
 14. Saxonet R.R. et al. Malignant esophageal obstruction and esophago-respiratory fistula: palliation with a polyethylene-covered Z-stent. Radiology. 1997. Vol. 202. P. 349-354.
 15. Boregowda U. et al. Endoscopic management of benign recalcitrant esophageal strictures. Ann. Gastroenterol. 2021. Vol. 34(3). P. 287-299. 
 16. Adam A. et al. Palliation of inoperable esophageal carcinoma: a prospective randomized trial of laser therapy and stent placement. Radiology. 1997. Vol. 202. P. 344-348.
 17. Burstow M. et al. Outcome of palliative esophageal stenting for malignant dysphagia: a retrospective analysis. Dis. Esophagus. 2009. Vol. 6. P. 153-155.
 18. Acunasetal B. et al. Palliation of malignant esophageal strictures with self-expanding Nitinol stents: Drawbacks and complications. Radiology. 1996. Vol. 199. P. 648-652.
 19. Song H.Y. et al. Covered expandable oesophageal metallic stent tubes: experainces in 119 patients. Radiology. 1994. Vol. 193. P. 689-695.
 20. Kim C.G. et al. Covered versus uncovered self-expandable metallic stents for palliation of malignant pyloric obstruction in gastric cancer patients: a randomized, prospective study. Gastrointest. Endosc. 2010. Vol. 72 (1). P. 25-32.
 21. Hori Y. et al. Predictors of stent dysfunction after self-expandable metal stent placement for malignant gastric outlet obstruction: tumor ingrowth in uncovered stents and migration of covered stents. Surg. Endosc. 2017. Vol. 31(10). P. 4165-4173. 
 22. Cwikeil W., Tanberg K.-G., Cwikeil M., Lillo-Gil R. Malignant dysphagia: palliation with esophageal stents — long-term results in 100 patients. Radiology. 1998. Vol. 207. P. 513-518.
 23. Köcher M. et al. Esophageal stent with antireflux valve for tumours involving the cardia: work in progress. J. Vasc. Interv. Radiol. 1998. Vol. 9. P. 1007-1010.
 24. Mayoral W. et al. Nonmalignant obstruction is a common problem with metal stents in the treatment of esophageal cancer. Gastrointest. Endosc. 2000. Vol. 51. P. 556-559.
 25. Wang M.Q. et al. Delayed complications after esophageal stent placement for treatment of malignant esophageal obstructions and esophagorespiratory fistulas. J. Vasc. Interv. Radiol. 2001. Vol. 12. P. 465-474. 
 26. Marra E. et al. Malignant gastric outlet obstruction caused by duodenal cervix metastasis in a young woman: rendezvous technique. Medicina (Kaunas). 2021. Vol. 57(8). P. 765. 
 27. Jang S. et al. Superiority of gastrojejunostomy over endoscopic stenting for palliation of malignant gastric outlet obstruction. Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2019. Vol. 17(7). P. 1295-1302.e1.

Повернутися до номеру