Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

Oral and General Health Том 2, №3, 2021

Back to issue

Особливості функціонування фагоцитуючих клітин крові за умови ліпополісахарид-індукованого пародонтиту у поєднанні із хронічною гіпергомоцистеїнемією

Authors: Худан Р.І.
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

Categories: Stomatology

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Перспективним напрямом вивчення патогенезу генералізованого пародонтиту (ГП) є виявлення факторів, що впливають на весь організм людини і тканини пародонта зокрема. Одним із таких факторів є гомоцистеїн. Дані щодо взаємозв’язку гіпергомоцистеїнемії (ГГЦ) та прогресування ГП є обмеженими та суперечливими. Водночас у запальних реакціях особливу роль відіграють нейтрофіли, які першими надходять до вогнища запалення та є здатними до фагоцитозу. 
Метою дослідження було з’ясувати особливості функціонування нейтрофілів крові за умови ліпополісахаридіндукованого пародонтиту (ЛПС-індукованого пародонтиту) на тлі хронічної ГГЦ.
Матеріали та методи. Дослідження проведені на 48 білих нелінійних статевозрілих щурах-самцях з масою 180–200 г, які були поділені на такі групи ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue