Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 56, №2, 2022

Back to issue

Стан гуморального імунітету у хворих з виразковим колітом залежно від тяжкості і тривалості захворювання

Authors: Стойкевич М.В., Тарасова Т.С., Федорова Н.С., Татарчук О.М.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Medical forums

print version

Мета: дослідити зміни показників гуморального імунітету у пацієнтів з виразковим колітом (ВК) залежно від тяжкості та тривалості захворювання.
Матеріали та методи. Обстежений 61 хворий на ВК. Пацієнти розподілені на групи залежно від тяжкості, визначеної за індексом Мейо: легкий ступінь ВК — 5 пацієнтів (І група), ВК середнього ступеня — 41 пацієнт (ІІ група), 15 пацієнтів — ВК тяжкого ступеня (ІІІ група). Рівень ІЛ-10, TNF-α, IgG4 в сироватці крові визначали імуноферментним методом.
Результати. Для хворих на ВК характерно вірогідне підвищення вмісту IgG4 в 1,9 раза (р < 0,05), TNF-α в 9,2 раза (р < 0,05) порівняно із контрольною групою, тоді як концентрація ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue