Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 56, №2, 2022

Back to issue

Вплив цитокінів на інсулінорезистентність у дітей з надмірною масою тіла та ожирінням

Authors: Татарчук О.М., Завгородня Н.Ю., Кленіна І.А., Грабовська О.І., Петішко О.П.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Medical forums

print version

Мета: оцінити зміни рівня цитокінів при розвитку інсулінорезистентності у дітей із надмірною масою тіла та ожирінням.
Матеріали та методи. Було обстежено 104 дитини із надмірною масою тіла та ожирінням (середній вік 12,15 ± 2,51 року). Залежно від рівня HOMA-IR діти були розподілені на 3 групи: І групу становили 23 дитини із нормальним рівнем HOMA-IR (до 75 перцентиля відповідно до віку та статі), ІІ група — 46 дітей із помірним підвищенням (HOMA-IR до 6,0), ІІІ група — 35 дітей із значним підвищенням (HOMA-IR більше ніж 6,0). Оцінку стану трофіки проводили шляхом розрахунку індексу маси тіла (ІМТ) та зіставлення з таблицями ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue