Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 56, №2, 2022

Back to issue

Результати неінвазивної діагностики стеатозу печінки у співвідношенні з індексом маси тіла у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки

Authors: Ягмур В.Б., Діденко В.І., Кислова Р.М.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Medical forums

print version

Мета: визначення зв’язку між ступенем стеатозу печінки та індексом маси тіла (ІМТ) у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП).
Матеріали та методи. Критерієм включення в дослідження була наявність у пацієнта НАЖХП, що визначалась у результаті вимірювання показника контрольованого параметра затухання (САР) апаратом FibroScan-touch 504. Обстежено 40 хворих на НАЖХП, які за ступенем стеатозу були розподілені на дві групи. У І групу увійшли 16 пацієнтів з мінімальним стеатозом (частка гепатоцитів, що містять жирові включення, була не більше ніж 33 %), показники САР у середньому (202 ± 35,2) дБ/м. ІІ групу становили 24 хворі із помірним та вираженим стеатозом (частка ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue