Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 56, №3, 2022

Back to issue

Особливості ліпідного метаболізму в пацієнтів із різним індексом маси тіла

Authors: Мосійчук Л.М., Карачинова В.А.,Кленіна І.А., Петішко О.П.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Medical forums

print version

Мета: оцінити вміст показників ліпідного обміну в сироватці крові пацієнтів із високим, низьким та нормальним індексом маси тіла (ІМТ) при захворюваннях шлунково-кишкового тракту (ШКТ).
Матеріали і методи. Обстежені 40 пацієнтів із захворюваннями ШКТ, які знаходилися на стаціонарному лікуванні в ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України». Середній вік становив (36,9 ± 1,7) року. Залежно від показника ІМТ пацієнти були розділені на 3 групи: І — із високим ІМТ (n = 20), ІІ — із низьким ІМТ (n = 11), ІІІ — із нормальним ІМТ (n = 9). Контрольну групу становили 20 здорових осіб. У сироватці крові визначали вміст загального холестерину (ХС), тригліцеридів (ТГ), холестерину ліпопротеїнів високої щільності ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue