Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 56, №3, 2022

Back to issue

Тактика вибору гепатотропної терапії при медикаментозно-індукованих ураженнях печінки

Authors: Осьодло Г.В., Федорова О.О.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Medical forums

print version

Протягом останніх десятиліть спостерігається тенденція до зростання побічних ефектів і ускладнень медикаментозної терапії, серед яких велику частку становлять медикаментозно-індуковані ураження печінки (МІУП). Досі не розроблені чіткі принципи терапії МІУП, за винятком відміни лікарського засобу. 
На сьогодні прийнята класифікація МІУП згідно з критеріями Сouncil for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS), яка рекомендує оцінювати ушкодження печінки за гепатоцелюлярним, холестатичним та змішаним типом. Для зручності прогнозування та підтвердження гепатотоксичності лікарського засобу можна уточнити його гепатотоксичний потенціал із використанням інтернет-ресурсу LiverTox (розроблено у США у 2012 р.) та HepaTox (розроблено в Китаї у 2014 р.), де міститься інформація про підтверджену гепатотоксичність лікарських засобів ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue