Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 56, №3, 2022

Back to issue

Комплексний підхід до модифікації прогнозу при метаболічно асоційованій жировій хворобі печінки: співпраця гастроентеролога, кардіолога та ендокринолога

Authors: Потабашній В.А., Фесенко В.І.
ДЗ «Дніпровський державний медичний університет», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Medical forums

print version

У 2020 році опубліковано міжнародний консенсус з нового визначення жирової хвороби печінки, асоційованої з метаболічними порушеннями (МАЖХП). 
Мета: проаналізувати стан вирішення актуальної проблеми МАЖХП із позиції клініки внутрішньої медицини в цілому.
Матеріали і методи. Нами проведений аналіз поточних публікацій за період 2020 — червень 2022 р. Використана пошукова база Medline, PubMed, Кокранівської бібліотеки, літературні джерела EASL, AASLD, а також вітчизняні статті. Аналізували переважно систематичні огляди, гайдлайни, а також повнотекстові джерела. 
Результати. Нова концепція МАЖХП поєднує взаємну залежність між стеатозом і ожирінням та цукровим діабетом, що призводить до прогресування ураження печінки до стеатогепатиту та цирозу печінки, а також збільшує загальний серцево-судинний ризик ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue