Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 56, №3, 2022

Back to issue

Малоінвазивні сироваткові маркери фіброзних змін печінки у хворих із неалкогольною жировою хворобою печінки

Authors: Степанов Ю.М., Діденко В.І., Кленіна І.А., Татарчук О.М., Петішко О.П.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Medical forums

print version

Мета дослідження: визначити малоінвазивні сироваткові маркери фіброзних змін печінки у хворих із неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП). 
Матеріали і методи. Обстежені 108 пацієнтів із НАЖХП, які знаходилися на лікуванні у відділенні захворювань печінки та підшлункової залози ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України». 
Жорсткість печінки вимірювали у хворих неінвазивно за допомогою кількісної зсувнохвильової еластографії (2-D ЗХЕ) в кПа, що дозволило нам розділити хворих із наявністю (64 хворі) та відсутністю фіброзу (44 хворі). Контрольну групу становили 30 практично здорових осіб.
Рівень інсуліну визначали ІФА тест-системами фірми «DRG International, Inc.». Оцінку інсулінорезистентності проводили за допомогою індексу HOMA-IR, що розраховували за формулою: HOMA-IR = глюкоза натще ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue