Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 56, №3, 2022

Back to issue

VEGF та TGF-β1 при формуванні неалкогольного фіброзу печінки в дітей з ожирінням

Authors: Степанов Ю.М., Завгородня Н.Ю., Татарчук О.М., Кленіна І.А., Петішко О.П.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Medical forums

print version

Мета дослідження: дослідити зміни сироваткового ендотеліального фактора росту судин (vascular endothelial growth factor — VEGF) та трансформуючого фактора росту бета 1 (transforming growth factor beta 1 — TGF-β1) при формуванні неалкогольного фіброзу печінки в дітей.
Матеріали і методи. Обстежені 50 дітей віком від 9 до 17 років (середній вік (12,5 ± 0,7) року) із надмірною вагою та ожирінням, які перебували у відділенні дитячої гастроентерології ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України».
За даними транзієнтної еластографії (FibroScan® 502 touch, Echosence, Франція) та індексом маси тіла діти були розділені на чотири групи: І група — 13 хворих дітей на неалкогольну жирову хворобу печінки (НАЖХП) із ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue