Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 56, №3, 2022

Back to issue

Особливості порушень вуглеводного обміну при ожирінні у хворих на гастроентерологічні захворювання

Authors: Степанов Ю.М., Мосійчук Л.М., Татарчук О.М., Петішко О.П., Шевцова О.М.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Medical forums

print version

Мета: визначити стан вуглеводного обміну при ожирінні у хворих на гастроентерологічні захворювання. 
Матеріали і методи. Обстежені 40 пацієнтів із захворюваннями травної системи (середній вік (36,9 ± 1,7) року), які перебували на лікуванні у відділенні захворювань шлунка та дванадцятипалої кишки, дієтології й лікувального харчування ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України». 
Усім обстеженим проведені антропометричні дослідження з визначенням індексу маси тіла (ІМТ). За ІМТ всі хворі були розділені на три групи: І група — 20 хворих із високим ІМТ, ІІ група — 11 хворих із низьким ІМТ та ІІІ група — 9 хворих із нормальним показником ІМТ.
Рівень інсуліну визначали ІФА тест-системами фірми «DRG International ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue