Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Oral and General Health Том 4, №2, 2023

Повернутися до номеру

Аналіз основних показників стоматологічної допомоги в Україні за 2022 рік

Автори: Мазур І.П. (1), Черненко Л.М. (2), Полянська Л.О. (2), Комісаренко В.М. (2), Сегін Л.В. (2), Вахненко О.М. (3), Мазур П.В. (1)
(1) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, ГО «Асоціація стоматологів України», м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», м. Київ, Україна
(3) — ГО «Асоціація стоматологів України», м. Київ, Україна

Рубрики: Стоматологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

У статті наведений аналіз результатів державних і галузевих статистичних звітів закладів охорони здоров’я, які були подані до ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» у 2023 році. У 2022 році стоматологічну допомогу населенню України надавали 16 004 лікарі стоматологічного профілю, 562 зубних лікарі в 4418 установах різних форм власності. Спостерігається скорочення кількості стоматологічних закладів охорони здоров’я України за період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2022 року: на 14 % — комунального сектора (1359 закладів — у 2020 році, 1172 — у 2022 році) і на 36 % — приватного сектора (5084 заклади — у 2020 році, 3246 — у 2022 році). Кадровий потенціал стоматологічної галузі скоротився на 28 % порівняно з 2020 роком (22 180 стоматологів). У комунальному секторі надає стоматологічну допомогу 10 081 спеціаліст (у 2020 році — 12 601 стоматолог), у приватному секторі — 5551 спеціаліст (у 2020 році — 8940 стоматологів). Зменшився показник забезпеченості стоматологічними кадрами в Україні, який становив у 2022 році 3,9 лікаря на 10 тис. населення, враховуючи лікарів-стоматологів закладів усіх форм власності й підпорядкування, порівняно з 2020 роком (5,4). Зменшення обсягів стоматологічної допомоги мешканцям України за основними її показниками має своє підґрунтя, а саме: зміна фінансування стоматологічної допомоги, два роки пандемії COVID-19 і повномасштабна війна з 2022 року спричинили значні коливання показників у регіонах України.

The article presents an analysis of the results of state and industry statistical reports of health care institutions submitted to the Public Health Center of the Ministry of Health of the Ukraine in 2023. In 2022, 16,004 dentists provided dental care to the population of Ukraine in 4,418 institutions of various types of ownership. There is a decrease in the number of dental healthcare institutions in Ukraine from January 1, 2021 to December 31, 2022: by 14 % in the public sector (1,359 institutions in 2020, and 1,172 in 2022), by 36 % in the private sector (5,084 institutions in 2020, and 3,246 in 2022). The human resources for the dental industry decreased by 28 % compared to 2020 (22,180 dentists). In the public sector, 10,081 specialists provide dental care (12,601 dentists in 2020), in the private sector, 5,551 specialists (8,940 dentists in 2020). The indicator of provision of dental personnel in Ukraine, which was 3.9 doctors per 10,000 population in 2022, including dentists in institutions of all types of ownership and subordination, reduced compared to 2020 (5.4). A decrease in the amount of dental care for residents of Ukraine according to the main indicators has its basis, namely: the change in the funding of dental care, two years of the COVID-19 pandemic and a full-scale war from 2022 caused significant fluctuations in the indicators in the regions of the Ukraine.


Ключові слова

стоматологічна допомога; забезпеченість лікарями; укомплектованість стоматологічними кадрами; заклади охорони здоров’я комунальної та приватної форм власності; основні показники стоматологічної допомоги

dental care; density of dentists; dentistry personnel density; municipal and private healthcare facilities; main indicators of dental care


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Вороненко Ю.В., Павленко О.В., Мазур І.П. Стоматологічна допомога в Україні: основні показники діяльності за 2008–2018 рр. : довідник. Кропивницький: Поліум, 2018. 212 с.
2. Вороненко Ю.В., Мазур І.П., Павленко О.В. Стоматологічна допомога в Україні: аналіз основних показників діяльності за 2018 рік : довідник. Кропивницький: Поліум, 2019. 176 с.
3. Вороненко Ю.В., Мазур І.П., Павленко О.В. Стоматологічна допомога в Україні: аналіз основних показників діяльності за 2020 рік : довідник. Кропивницький: Поліум, 2021. 101 с. 
4. Мазур І.П., Заболотько В.М., Стешенко І.Є. Кадровий потенціал системи охорони здоров’я: галузева структура медичних працівників у 2019 році. Українські медичні вісті. 2021. С. 16-22.
5. Маланчук В.О., Мазур І.П., Рибачук А.В. Високоспеціалізована стоматологічна допомога в Україні в умовах трансформації системи охорони здоров’я. Oral and General Health. 2021. Т. 2. № 2. С. 84-89.
6. Мазур І.П., Лехан В.М., Рибачук А.В. Трансформації стоматологічної галузі за період незалежності України та їх вплив на доступність стоматологічної допомоги. Медичні перспективи. 2022. № 1. С. 184-192.
7. Вороненко Ю.В., Мазур І.П., Павленко О.В. Стоматологічна допомога в Україні: аналіз основних показників діяльності за 2021 рік : довідник. Кропивницький: Поліум, 2022. 101 с. ISBN 978-966-8559-91-4.
8. Mazur I., Hasiuk N., Radchuk V., Stadnyk M. Аспекти безперервного професійного розвитку лікарів-стоматологів в умовах воєнного часу через призму самоосвіти та самовдосконалення. Oral and General Health. 2022. 3(4). 61-68. https://doi.org/10.22141/ogh.3.4.2022.141. https://oralhealth.zaslavsky.com.ua/index.php/journal/article/view/141.

Повернутися до номеру