Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Oral and General Health Том 4, №2, 2023

Повернутися до номеру

Контроль якості при наданні медичної стоматологічної допомоги в Україні

Автори: Вахненко О.М.
ГО «Асоціація стоматологів України», Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Стоматологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

У статті подається визначення системи контролю якості медичної стоматологічної допомоги та складові цієї системи. Наводиться перелік основних чинних нормативно-правових документів, які регулюють систему контролю якості медичної допомоги. Розглядаються ступені контролю якості медичної допомоги. Висвітлюється питання впровадження в Україні системи стандартів Міжнародної організації зі стандартизації (ISO). Здійснюється аналіз Стандартів акредитації закладів охорони здоров’я, які присвячені питанням якості медичної допомоги. Аналізується стан роботи зі створення медико-технологічних документів щодо стандартизації медичної стоматологічної допомоги. Наведені пропозиції щодо адаптації системи контролю якості медичної допомоги у стоматологічних закладах.

The article considers the quality control system of medical dental care and the components of this system. A list of the main current legal documents regulating the quality control system of medical care is presented. The degrees of quality control of medical care are analyzed. The implementation of the International Organization for Standardization (ISO) standards in Ukraine is highlighted. An analysis of the Standards of Accreditation of Health Care Institutions is provided, which deal with the issues of the quality of medical care. The state of work on the creation of medical and technological documents for the standardization of medical dental care is analyzed. Suggestions for adaptation of the quality control system of medical care in dental institutions are presented.


Ключові слова

якість медичної стоматологічної допомоги; система контролю якості медичної стоматологічної допомоги; ступені контролю якості медичної допомоги; міжнародні стандарти ISO; державна акредитація медичного закладу; стандарти акредитації закладів охорони здоров’я; медико-технологічні документи зі стандартизації медичної допомоги

quality of medical dental care; system of quality control of medical dental care; degrees of quality control of medical care; ISO standards; state accreditation of a medical institution; standards of accreditation of health care institutions; medical and technological documents on standardization of medical care


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Департамент стандартизації медичних послуг ДП «Державний експертний центр МОЗ України». Управління якістю медичної допомоги на локальному рівні. 2012. 14 с.
2. Рогач І.М., Слабкий Г.О., Качала Л.О., Погоріляк Р.Ю., Качур О.Ю., Картавцев Р.Л. Контроль якості медичної допомоги на рівні закладу охорони здоров’я (Методичні рекомендації). Ужгород, 2003. 47 с.
3. Організація контролю якості медичної допомоги в закладах охорони здоров’я (Методичні рекомендації). Академік НАМН України, професор Ю.В. Вороненко, д.мед.н., професор Н.Г. Гойда та ін. Київ. 31 с.
4. Наказ МОЗ України від 28.09.2012 № 752 «Про порядок контролю якості медичної допомоги».
5. Сенюта І.Я. Контроль якості медичної допомоги: новели нормативного регулювання. Український медичний часопис. 15.11.2013. С. 14-18.
6. Сміянов В.А., Степаненко А.В., Петренко В.Ю., Тарасенко С.В. Організаційно-методологічний підхід до управління якістю медичної допомоги в закладі охорони здоров’я. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я. 2013. № 3. С. 11-18.
7. Мазур І.П., Лехан В.М., Рибачук А.В. Трансформації стоматологічної галузі за період незалежності України та їх вплив на доступність стоматологічної допомоги. Медичні перспективи. 2022. № 1. С. 184-192.
8. Вороненко Ю.В., Мазур І.П., Павленко О.В. Стоматологічна допомога в Україні: аналіз основних показників діяльності за 2020 рік: довідник. Кропивницький: Поліум, 2021. 101 с. 
9. Маланчук В.О., Мазур І.П., Рибачук А.В. Високоспеціалізована стоматологічна допомога в Україні в умовах трансформації системи охорони здоров’я. Oral and General Health. 2021. Т. 2. № 2. С. 84-89.
10. Мазур І.П., Вахненко О.М., Рибачук А.В., Мазур П.В. Аналіз основних показників стоматологічної допомоги в Україні за 2020 рік. Oral and General Health. 2021. Т. 2. № 3. С. 44-50.
11. Horachuk V. Accreditation as a tool for improving the quality of medical care. Oral and General Health. 2023. 4(1). 6-9. https://doi.org/10.22141/ogh.4.1.2023.144

Повернутися до номеру