Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Oral and General Health Том 4, №2, 2023

Повернутися до номеру

Через освіту і безперервний професійний розвиток — до нових професійних звершень і здобутків

Автори: Хлєбас С.В., Слободяник-Коломоєць М.В.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Стоматологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Професія лікаря потребує постійного навчання, адже інформація оновлюється досить стрімко й отримані знання мають відповідати сучасним вимогам і бути науково обґрунтованими. Більше того, спеціалістам потрібно не лише удосконалювати свою майстерність, а ще й знати юридичні та організаційні аспекти. Отже, потрібен був майданчик для обговорення важливих і нагальних питань стоматології, але пандемія та війна позбавили нас можливості зустрічатися в аудиторіях. Громадська організація «Асоціація стоматологів України», яка об’єднала лікарів усіх спеціальностей, взялася за вирішення цього питання разом з провайдерами безперервного професійного розвитку. За перше півріччя проведено вісім освітніх семінарів для стоматологів у режимі реального часу, кількість переглядів яких у результаті сягає 20 тисяч.

The profession of a doctor requires constant training, because information is updated quite rapidly and the acquired knowledge must meet modern requirements and have scientific basis. Moreover, specialists need to improve not only their skills, but also have legal and organizational knowledge. Consequently, we needed a platform to discuss important and urgent issues of dentistry; however, the pandemic and the war deprived us the opportunity to meet in person. The non-governmental organization “Ukrainian Dental Association”, which united doctors of all specialties, took up the solution of this issue together with providers of continuous professional development (CPD). Already in the first half of the year, seven educational seminars for dentists were held in real time; as a result, the number of views reached 20,000.


Ключові слова

безперервний професійний розвиток; Асоціація стоматологів України; освітній семінар; бали безперервного професійного розвитку; провідні фахівці й науковці

continuous professional development; Ukrainian Dental Association; educational seminar; CPD points; leading specialists and scientists


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.Повернутися до номеру