Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Oral and General Health Том 4, №3-4, 2023

Повернутися до номеру

Лікарські засоби в стоматології: аналіз застосування у 2023 році

Автори: Мазур І.П. (1), Стадник М.Б. (2), Венцурик Ю.О. (3), Мазур П.В. (1), Буря Д.А. (3)
(1) - Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) - Видавничий дім «МедЕксперт», м. Київ, Україна
(3) - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Стоматологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Щодня лікарі-стоматологи стикаються з питанням призначення пацієнтам різних лікарських засобів, а оптимальне рішення ґрунтується на глибокому розумінні фармакотерапії. На сьогодні фармацевтичний ринок пропонує широкий спектр препаратів, регулярно доповнюючи його новими, проте питання раціональності та оптимізації їх використання залишається актуальним для всіх. Мета дослідження: провести аналіз статистичних даних стосовно частоти і призначення лікарями-стоматологами антибактеріальних, нестероїдних протизапальних, антисептичних препаратів та засобів гігієни ротової порожнини у різних клінічних випадках. Матеріали та методи. Дослідження містить результати опитування 1423 респондентів — практикуючих лікарів-стоматологів з усіх регіонів України стосовно частоти та призначення лікарських засобів. Опитування проводились під час науково-практичних конференцій в онлайн-режимі у Ι півріччі 2023 року, що були організовані ГО «Асоціація стоматологів України». Результати. Результати опитування продемонстрували, що у своїй практиці лікарі-стоматологи щоденно використовують різні фармакотерапевтичні препарати, із них 43,71 % лікарів-стоматологів призначають пацієнтам комбіновані антибактеріальні препарати (ципрофлоксацин і тинідазол), 39,56 % призначають пеніцилін, 29,23 % — метронідазол. Для лікування больового синдрому найчастіше лікарі-стоматологи використовують німесулід (90,16 %). У разі необхідності місцевого лікування інфекційно-запальних процесів у порожнині рота використовують: хлоргексидин (69,01 %), Метрогіл Дента (66,27 %), Холісал (43,57 %). Проведено аналіз статистичних даних щодо призначень засобів індивідуальної гігієни порожнини рота — зубних щіток, зубних паст, ополіскувачів для порожнини рота. Висновки. Результати аналізу проведеного опитування свідчать про широке використання фармакотерапевтичних препаратів лікарями-стоматологами у щоденній практиці. Обізнаність стосовно застосування нових лікарських засобів лікарів-стоматологів буде сприяти досягненню клінічно передбачуваних та високоефективних результатів лікування.

Background. Every day, dentists face the issue of prescribing various drugs to patients, and the optimal solution is based on a deep understanding of pharmacotherapy. Today, the pharmaceutical market offers a wide range of drugs, regularly adding new ones, but the issue of rationality and optimization of their use remains relevant for everyone. The purpose of the study: to conduct an analysis of statistical data on the frequency of prescription and the choice of antibacterial, non-steroidal anti-inflammatory, antiseptic drugs and oral care products by dentists. Materials and methods. The study contains the results of a survey of 1,423 respondents — practicing dentists from all regions of Ukraine regarding the frequency of prescription and the choice of medicinal products. Surveys were conducted during online scientific and practical conferences organized by the NGO “Ukrainian Dental Association” in the first half of 2023. Results. The results of the survey showed that dentists use in their practice various pharmacotherapeutic drugs every day. 43.71 % of dentists prescribe combined antibacterial drugs (ciprofloxacin and tinidazole), 39.56 % administer penicillin, 29.23 % use metronidazole. For the treatment of pain syndrome, dentists most often prescribe nimesulide (90.16 %). To treat local infectious and inflammatory diseases of the oral cavity, chlorhexidine (69.01 %), metrogyl denta (66.27 %), cholisal (43.57 %) are used. An analysis of statistical data was carried out regarding the prescription of personal hygiene products for the oral cavity — toothbrushes, toothpastes, mouth rinses. Conclusions. The results of the analysis of the conducted survey indicate the wide use of pharmacotherapeutic drugs by dentists in daily practice. Awareness of the use of new drugs by dentists will contribute to the achievement of clinically predictable and highly effective treatment outcomes.


Ключові слова

лікарські засоби; фармакотерапія; засоби догляду за порожниною рота; аналіз призначення лікарських засобів у стоматології; моніторинг

medicinal products; pharmacotherapy; oral care products; analysis of the prescription of medicines in dentistry; monitoring


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Pain Definitions and Template. IASP. URL: https://www.iasp-pain.org/Taxonomy. Accessed: October 10, 2017.
2. Haraji A., Rakhshan V. Chlorhexidine gel and less difficult surgeries might reduce post-operative pain, controlling for dry socket, infection and analgesic consumption: a split-mouth controlled randomised clinical trial. J. Oral. Rehabil. 2015. Vol. 42. P. 209-219.
3. Osunde O.D., Adebola R.A., Saheed B.D. A comparative study of the effect of suture-less and multiple suture techniqueson inflammatory complications following third molar. International Journal of Oraland Maxillofacial Surgery. 2012. Vol. 41. P. 1275-1279.
4. Мазур І.П. Вибір антибактеріальних препаратів у стоматології з урахуванням мікробіому ротової порожнини. Oral and General Health. 2021. Т. 2. № 2. С. 42-50.
5. Мазур І.П., Венцурик Ю.О., Мазур П.В. Роль інтердентальної гігієни в підтримці здоров’я порожнини рота. Oral and General Health. 2022. Т. 3. № 4. С. 26-30.

Повернутися до номеру