Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Здоров`я дитини"
7 (42) 2012

Особливості розвитку та проявів синдрому емоційного вигорання в лікарів-педіатрів
Автори: Колоскова О.К., Поліщук М.І., Воротняк Т.М., Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль соматизації у формуванні гастродуоденальної патології в дітей
Автори: Гнатейко О.З., ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», м. Львів, Личковська О.Л., Фільц О.О., Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Фільц Ю.О., КЗ «Львівська обласна психіатрична лікарня»
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ефективність та безпека інгаляційного методу лікування гострих бронхітів у дітей із використанням Евкабалу бальзаму
Автори: Шадрін О.Г., Гайдучик Г.А., Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України, м. Київ
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Діагностика природженої діафрагмальної грижі у плодів та новонароджених дітей
Автори: Слєпов О.К., Гордієнко І.Ю.*, Пономаренко О.П., Тарапурова О.М.*, Сорока В.П., Величко А.В.*, Джам О.П., Головченко Л.В., Сілаєва Л.В., ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», відділення хірургічної корекції природжених вад розвитку у дітей, *відділення медицини плода, м. Київ
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Результаты терапии атопического дерматита у детей с использованием препарата левоцетиризина гидрохлорид
Автори: Аряев Н.Л., Горностаева Н.Ю., Шевченко И.М., Поплавская Л.Л., Одесский национальный медицинский университет
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
тактика антибактеріальної терапії рецидивуючих бронхітів у дітей
Автори: Леженко Г.О., Пашкова О.Є., Запорізький державний медичний університет, Пантюшенко Л.І., Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Мікроелементоз — складова патогенезу внутрішньоутробної пневмонії
Автори: Тарасова І.В., Сумський державний університет, медичний інститут, Клименко Т.М., Харківська медична академія післядипломної освіти
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Искусственное вскармливание как один   из факторов риска развития бронхообструктивного синдрома у детей раннего возраста
Автори: Сорока Ю.А., Чернышева О.Е., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вікові особливості змін мінеральної щільності кісткової тканини у хлопчиків донецького регіону
Автори: Поворознюк В.В.1, Климовицький Ф.В.2, Балацька Н.І.1, 1 ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, 2 НДІ травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету імені М. Горького МОЗ України
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Порушення моторно-евакуаторної функції товстої кишки у дітей
Автори: Боднар Г.Б., Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Характеристика цитокінового статусу дітей з алергічними захворюваннями
Автори: Шумна Т.Є., Запорізький державний медичний університет
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Результати лікування дітей   із вродженими вадами серця і синдромом Дауна
Автори: Авраменко І.Ю., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Ковальський Р.Я., Гусак В.Ф., КЗ «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ»
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Молекулярно-генетичні основи   і стратегія аналізу бронхіальної астми в дітей
Автори: Литвинець Л.Я., Синоверська О.Б., ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», Гнатейко O.З., Виштак Н.В., ДУ «Інститут спадкової патології НАН України», м. Львів
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка ефективності мінералокорекції у дітей   із ротавірусною інфекцією в умовах ендемічної зони
Автори: Горленко О.М., Гема Н.М., Вищий державний навчальний заклад «Ужгородський національний університет», медичний факультет, кафедра дитячих хвороб з курсом дитячих інфекційних хвороб
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Підходи до лікування риносинуситу у дітей
Автори: Абатуров О.Є., Герасименко О.М., Петренко Л.Л., Дитятковський В.О., Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Либенко Н.М., Комунальний заклад «Дніпропетровська дитяча міська клінічна лікарня № 1» ДОР
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Лактазная недостаточность у детей
Автори: Нагорная Н.В., Бордюгова Е.В., Дубовая А.В., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Застійна серцева недостатність у новонароджених. Частина 2
Автори: Колюбакіна Л.В., Власова О.В., Безруков Л.О., Колоскова О.К., Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Расспроси и осмотри
Автори: Богадельников И.В., Здырко Е.В., Крюгер Е.А., Мазинова Э.Р., Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского, г. Симферополь
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Обширная кистозная лимфгемангиома   забрюшинного пространства малого таза   с распространением в паховые каналы и мошонку
Автори: Литовка В.К., Журило И.П., Веселый С.В., Латышов К.В., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Областная детская клиническая больница, г. Донецк
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Тантум Верде® в практике детского отоларинголога
Автори: Гуляева Л.В., Крымское республиканское учреждение «Детская клиническая больница» МЗ АР Крым, г. Симферополь
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Проблема дисбактеріозу кишечника в практиці дитячого алерголога: дискусійні питання й можливості їх вирішення
Автори: Беш Л.В., Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львівський міський дитячий алергологічний центр
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Опухоли сердца у детей — редкая врожденная патология сердечно-сосудистой системы (часть 2)
Автори: Сухарева Г.Э., Кафедра педиатрии с курсом детских инфекционных заболеваний Крымского государственного медицинского университета имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Использование физических факторов в восстановительном лечении детей с дисплазией тазобедренных суставов
Автори: Николаева Н.Г., Элий Л.Б., ГУ «Украинский научно-исследовательский институт медицинской реабилитации и курортологии МЗ Украины», г. Одесса, Одесская городская детская больница № 1 им. Б.Я. Резника
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Синдром недифференцированной дисплазии соединительной ткани. Пульмонологические аспекты
Автори: Конюшевская А.А., Франчук М.А., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького Городская детская клиническая больница № 5, г. Донецк
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Роль Toll-подобных рецепторов в рекогниции патоген-ассоциированных молекулярных структур инфекционных патогенных агентов и развитии воспаления. Часть 3. Рекогниция лигандов TLR
Автори: Абатуров А.Е., ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», Волосовец А.П., Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, Юлиш Е.И., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця