Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


International journal of endocrinology 3 (59) 2014

Гликемическая память как патогенетическое основание для формирования алгоритма современной антидиабетической терапии
Authors: Полторак В.В., Красова Н.С. - ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины», г. Харьков; Горшунская М.Ю. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Особливості імунологічних та метаболічних змін у пацієнтів із поєднаною ендокринною патологією на тлі недостатнього забезпечення вітаміном D3
Authors: Комісаренко Ю.І., Курченко А.І., Антоненко О.В. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Categories: Family medicine/Therapy, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Сравнение структуры причин бесплодия у мужчин и женщин в Ташкентском и Андижанском регионах Республики Узбекистан по данным скрининга
Authors: Исмаилов С.И., Халимова З.Ю., Урманова Ю.М., Алиева Д.А., Сафарова Ш.М., Бабаходжаева Ш.А., Гулямова Х.Р. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии, МЗ РУз Ташкентский педиатрический медицинский институт
Categories: Obstetrics and gynecology, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Роль тиреоидных гормонов в развитии фибрилляции предсердий при патологии щитовидной железы
Authors: Ребров Б.А., Сорокина Е.Е. - ГУ «Луганский государственный медицинский университет», кафедра внутренней медицины факультета последипломного образования
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Характеристика нарушений развития у мальчиков-подростков в г. Ташкенте по данным скрининга
Authors: Урманова Ю.М., Мавлонов У.Х., Ахмедова Ш.У., Гулямова Х.Р., Ходжаева Ф.С. - Ташкентский педиатрический медицинский институт; Бухарский государственный медицинский институт; Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз
Categories: Pediatrics/Neonatology, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Ефективність терапії альфа-ліпоєвою кислотою при синдромі діабетичної стопи
Authors: Паньків І.В. - Коломийська центральна районна лікарня
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Особенности нейроэндокринных и гормональных нарушений при дефиците гормона роста у взрослых с объемными образованиями гипоталамо-гипофизарной области
Authors: Шакирова М.Ю. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз; Республиканский специализированный центр кардиологии МЗ РУз, г. Ташкент; Ташкентский педиатрический медицинский институт
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Функциональное состояние системы «гипофиз — гонады» у мужчин с неактивными аденомами гипофиза и дефицитом гормона роста у взрослых
Authors: Урманова Ю.М., Шакирова М.Ю., Алиева Д.А. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз; Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра эндокринологии, детской эндокринологии, Республика Узбекистан
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Терапія синдрому глюкозотоксичності у хворих на цукровий діабет 2-го типу
Authors: Супрун Є.В., Березова К.В., Супрун В.Є. - ДЗ «Дорожня клінічна лікарня станції Донецьк»
Categories: Family medicine/Therapy, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Лабораторна діагностика порушень вуглеводного обміну. Алгоритм діагностики гіперглікемічних станів
Authors: Паньків В.І. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Family medicine/Therapy, Investigation methods, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Застосування препарату Нейровітан у лікуванні ендокринних полінейропатій
Authors: Власенко М.В., Паламарчук А.В. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова; Головань А.В. - Вінницький обласний клінічний ендокринологічний диспансер
Categories: Family medicine/Therapy, Neurology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Клинические подходы к лечению диабетических нейропатий
Authors: Каминский А.В. - Отдел радиоиндуцированной эндокринной патологии ГУ «Национальный научный центр радиационной медицины НАМН Украины», г. Киев
Categories: Family medicine/Therapy, Neurology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Особливості клініки, перебігу та лікування хворих на подагру на тлі гіпотиреозу
Authors: Волошин О.І., Доголіч О.І., Пашковська Н.В. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Family medicine/Therapy, Rheumatology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Діабетична ретинопатія: новий підхід до медикаментозного лікування (Огляд літератури)
Authors: Паньків В.І. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Endocrinology, Ophthalmology
Sections: Specialist manual
Сучасні підходи до медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів унаслідок цукрового діабету
Authors: Вернигородський В.С., Шевчук В.І., Вернигородська М.В., Вернигородський С.В. - Науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Правова діяльність лікаря на етапі надання первинної медико-санітарної допомоги
Authors: Пасєчко Н.В., Юрчик О.В. - Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України
Categories: Family medicine/Therapy, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Використання ABC-аналізу для раціонального планування витрат на фармакотерапію пероральними цукрознижуючими лікарськими засобами
Authors: Германюк Т.А., Івко Т.І., Прудиус П.Г. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, кафедра фармації; Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Peculiarities of clinical manifestation, course and treatment of patients with gout associated with hypothyroidism
Authors: O.I.Voloshyn, O.I.Dogolich, N.V.Pashkovska - Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Role of thyroid hormones in development of atrial fibrillation in patients with thyroid pathology
Authors: Rebrov B.A., Sorokina E.E. - DZ "Lugansk State Medical University", Department of Internal Medicine , Faculty of Postgraduate Education.
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual