Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"News of medicine and pharmacy" №8 (695), 2019

Науково-практична конференція  з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання в практиці сімейного лікаря» (Частина ІII)
Authors: Трихліб В.І., д.м.н., професор
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Sections: Medical forums
За матеріалами науково-практичної конференції «Від медичної науки  до клінічної практики», присвяченої 100-річчю з дня народження Л.Т. Малої, у м. Чернівці
Authors: Ярина Н.А., Рудик Ю.С., Серік С.А., Колеснікова О.М.
ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна

Sections: Medical forums
Офтальмологические проявления системных васкулитов
Authors: Головач И.Ю.(1), Егудина Е.Д.(2), Бевзенко Т.Б.(3)
(1) — Клиническая больница «Феофания» Государственного управления делами, г. Киев, Украина
(2) — Днепропетровская государственная медицинская академия, г. Днепр, Украина
(3) — Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев, Украина

Categories: Rheumatology
Письма с заграничной больничной койки
Authors: Борис Пухлик, профессор
Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И. Пирогова, г. Винница, Украина

Sections: In the first person
ОДЕССКИЕ ВРАЧИ ИЗ РОДА ДИТЕРИХСОВ
Authors: Литвак А.И., к.м.н., доцент, ОРИГУ НАГУ при Президенте Украины, г. Одесса, Украина
Михайленко В.Л., к.м.н., доцент, главный врач КУ «Одесский городской центр здоровья», г. Одесса, Украина

Sections: Нistory of medicine
Нові рекомендації з локальної терапії та дослідження ефективності препарату Фастум® гель при остеоартрозі колінних суглобів:  огляд літератури Й результати власних досліджень
Authors: Поворознюк В.В., д.м.н., професор, Мусієнко А.С., Гриб Н.В., Ткачук А.А.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»,
Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, м. Київ, Україна

Categories: Rheumatology
Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань IV Всеукраїнський з’їзд алергологів, м. Вінниця, 23–25 травня 2019 р.
Authors: Зайков С.В., д.м.н., професор
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Sections: Specialist manual
Лабораторная диагностика тромботической микроангиопатии
Authors: Мельник А.А.,
к.б.н., руководитель проекта специализированного медицинского центра «Оптима-фарм», г. Киев, Украина

Sections: Specialist manual
Профілактична медицина та медичні проблеми екології і охорони довкілля в Україні (невідкладні виклики сьогодення)
Authors: Трахтенберг І.М., академік НАМН, член-кореспондент НАН України, завідувач лабораторії промислової токсикології та гігієни праці при використанні хімічних речовин ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна
Назаренко В.І., завідувач лабораторії з вивчення і нормування фізичних факторів ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна

Sections: Specialist manual
Взаємозалежність державної й приватної охорони здоров’я — вагомий фактор подолання ідеологічних суперечностей на шляху до страхової медицини
Authors: Дезидерій Петнегазі, лікар-хірург, к.м.н., заслужений лікар України
Софія Петнегазі, психолог

Sections: Specialist manual
Можно ли заменить уколы неинъекционными способами введения инсулина и глюкометрии?
Authors: Никберг И.И., д.м.н., профессор, чл.-корр. Российской академии естествознания, г. Сидней, Австралия
Categories: Endocrinology
Політравма при падінні з драбини
Authors: Ломей Я.І., Демкович Т.М., Ломей Ю.Я., Лещак В.В.
КЗ СРР «Сколівська ЦРЛ», м. Сколе, Україна

Sections: Clinical researches