Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Здоров`я дитини"
Том 18, №4, 2023

Аналіз показників народжуваності, неонатальної захворюваності та смертності під час пандемії COVID-19 і воєнного стану в Україні
Автори: O.P. Volosovets (1), S.V. Tsemashko (2), I.O. Loginova (1), S.P. Kryvopustov (1), T.I. Shevtsova (1), O.V. Ilyin (2), O.F. Chernii (1), L.M. Helescul (1), O.V. Holik (1)
(1) — Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine
(2) — CNE “Kyiv City Maternity Hospital 6”, Kyiv, Ukraine

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Залежність функції м’язів верхніх кінцівок від перфузії при прогнозуванні ефективності реабілітації в посттравматичному періоді в дітей
Автори: L. Vakulenko (1), O. Obolonska (1), O. Nekhanevych (1), V. Golyk (2), T. Obolonska (3)
(1) — Dnipro State Medical University, Dnipro, Ukraine
(2) — Technical Officer, Disability and Rehabilitation, WHO Country Office in Ukraine, Dnipro, Ukraine
(3) — MEI “Scientific Medical Lyceum “Dnipro” of DRC, Dnipro, Ukraine

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Рання діагностика уражень гепатобіліарної системи при муковісцидозі в дітей
Автори: Циунчик Ю.Г.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Реабілітація хворих дітей з Лайм-артритом
Автори: Никитюк С.О. (1), Левенець С.С. (1), Климнюк С.І. (1), Мартинюк Л.П. (1), Пивоварчук Д.С. (1), Дяків О.Б. (2), Габор Г.Г. (1)
(1) — Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль, Україна
(2) — КУТОР «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня», м. Тернопіль, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості вегетативної регуляції та рівня тривожності в школярів з первинною артеріальною гіпертензією
Автори: Нечитайло Д.Ю. (1), Нечитайло Т.А. (2), Міхєєва Т.М. (1)
(1) — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
(2) — Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Коморбідність у дітей із ревматичними захворюваннями: огляд літератури та 10-річний досвід власних досліджень
Автори: Богмат Л.Ф. (1), Шевченко Н.С. (1, 2), Головко Т.О. (1, 2), Ніконова В.В. (1), Бессонова І.М. (1), Ахназарянц Е.Л. (1), Фадєєва А.О. (1)
(1) — ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Етичні стандарти в педіатрії: хто такий «хороший педіатр»?
Автори: Бекетова Г.В. (1), Волосовець О.П. (2), Горячева І.П. (1), Солдатова О.В. (1), Назар О.В. (1)
(1) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Гострий гепатит невідомої етіології у дітей: аналіз можливих етіологічних чинників
Автори: Боярчук О.Р., Павлишак В.В.
Тернопільський національний медичний університет ім. І. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Роль мікроРНК у розвитку холангіопатій. Частина 1
Автори: Абатуров О.Є., Бабич В.Л.
Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця