Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Здоров`я дитини"
5 (65) 2015

Синдром дефіциту уваги й гіперактивності в дiтей: сучаснi погляди на етіологію, патогенез, підходи до корекції
Автори: Маменко М.Е.
Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Проблемні питання проведення адекватної антибактеріальної терапії бактеріальних ускладнень при онкозахворюваннях у дітей
Автори: Чернышева О.Е.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Красный Лиман

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Мікробіота та захворювання гепатобіліарної системи: нові можливості в лікуванні дітей раннього віку
Автори: Шадрін О.Г., Чернега Н.Ф.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Виявлення замаскованої харчової алергії в дітей, хворих на бронхіальну астму, за допомогою констеляційного методу
Автори: Левицький В.М., Юрчишена Е.В., Юрчишен О.М., Мисько Л.В., Мисько Ю.Л.
Хмельницька міська дитяча лікарня, м. Хмельницький

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вікові характеристики моторних розладів при запальній патології органів травлення
Автори: Решетілов Ю.І., Дмитрієва С.М.
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Нежить у дітей
Автори: Больбот Ю.К.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Про застосування препарату Септолете зі смаком лимона, яблука, дикої черешні у пацієнтів з болем у горлі
Автори: Косаковский А.Л., Панченко О.А., Косаковская И.А., Горошко О.И., Жабинец Н.И., Шух Л.А.
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Клінічні особливості використання інтерферонів при лікуванні ГРВІ у дітей
Автори: Няньковський С.Л.(1), Няньковська О.С.(2), Яцула М.С.(1)
(1) — Кафедра педіатрії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
(2) — Кафедра педіатрії та неонатології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Синдром Ангельмана. Частина 1 (етіологія та патогенез)
Автори: Абатуров А.Е., Петренко Л.Л., Кривуша Е.Л.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Бактеріальні лізати як ключовий медикаментозний компонент профілактики і лікування гострих респіраторних інфекцій у дітей
Автори: Абатуров А.Е., Агафонова Е.А., Токарева Н.М., Бабич В.Л.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Сучасні проблеми андрології в дітей
Автори: Дігтяр В.А., Харитонюк Л.М., Бойко М.В., Савенко М.В., Обертинский А.В., Островська О.А., Шевченко К.В.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
КЗ «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня» ДОР

Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Використання технології силует-ліфт для лікування вродженого одностороннього паралічу нижньої губи в дитини
Автори: Самойленко Г.Е.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Краматорск

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Клінічний випадок рідкісного імунодефіциту — ідіопатична CD4+-лімфоцитопенія в практиці лікаря-педіатра
Автори: Урбась О.В., Малкович М.М., Стефанишин А.Б., Голодних О.А., Пастух О.В., Парандій І.Б., Лупуляк Л.В.
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»>br> Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Змішане захворювання сполучної тканини в практиці дитячого кардіоревматолога
Автори: Муквич Е.Н., Бельская Е.А., Петренко Л.Б., Людвик Т.А.
ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины», г. Киев

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Стан надання медичної допомоги дітям із кардіоревматологічною патологією
Автори: Волосовець О.П.
Міністерство охорони здоров’я України
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Механізм дії активованих кисневмісних метаболітів у респіраторному тракті. Протизапальна дія (частина 3)
Автори: Абатуров А.Е.(1), Волосовец А.П.(2)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»
(2) — Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
К 210-летию Харьковского национального медицинского университета
Автори: Кожемяка А.И., Сиренко Т.В., Кандыба В.П., Клименко В.А., Плахотная О.Н.
Харьковский национальный медицинский университет, кафедра пропедевтики педиатрии № 2

Kojemiaka A.I., Sirenko T.V., Kandyba V.P., Klymenko V.A., Plakhotna O.N.
Kharkiv National Medical University, department of propaedeutic of pediatric № 2

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Історія медицини
Modern problems in children andrology
Автори: V.A. Dihtyar, L.M. Harytonyuk, M.V. Boyko, M.V. Savenko, A.V. Obertynskyy, O.A.Ostrovska, K.V. Shevchenko
SE "Dnipropetrovsk Medical Academy", CI «Dnipropetrovsk Regional Children’s Hospital»

Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Detection of latent food allergy in the children afflicted  with bronchial asthma  with ait  constellation method
Автори: Levitsky V.M., Yurchyshena E.V., Yurchyshen O.M., Mysko L.V., Mysko U.L.
Municipal Children Hospital , Khmelnytskyi, Ukraine

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Mixed connective tissue disease in the practice of child cardiorheumatology
Автори: Mukvich O.N., Belska O.A,. Petrenko L.B., Ludwik T.A.
State Institution "Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology NAMS of Ukraine", Kyiv, Ukraine

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Age characteristics of the motor disorders in inflammatory pathologies of digestive system
Автори: Reshetilov Yu., Dmitrieva S.
State Institute "Zaporozhye Medical Academy of Postgraduate Education" Ukraine

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
The silhouette-lift for the treatment of congenital unilateral lower lip palsy in сhild
Автори: Samoylenko G.E.
Donetsk National Medical University named after M.Gorkiy (Surgery №2 and urology department, Kramatorsk, Ukraine)

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Clinical case of a rare immunodeficiency – idiopathic CD4+-lymphocytopenia in pediatrician’s practice
Автори: Urbas O.V., Malkovych M.M., Stefanyshyn A.B., Holodnykh O.A., Pastukh O.V., Parandiy I.B., Lopuliak L.V.
SHEE “Ivano-Frankivsk National Medical University” Ivano-Frankivsk Oblast Children’s Hospital Ukraine

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця