Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Дерматологія

Синдром чутливої шкіри, клінічні прояви і їх корекція
Автори: Зайченко Я.О., к.м.н.
ЛНМУ імені Данила Галицького, кафедра дерматології, венерології, м. Львів, Україна

Газета "Новини медицини та фармації" №13 (734), 2020
Рубрики: Дерматологія
Розділи: Довідник фахівця
Хронічні алергічні захворювання шкіри — проблема сучасної дерматології
Автори: Резніченко Н.Ю.(1), Турсунов Р.А.(2), Резніченко Г.І.(3)
(1) — Комунальна установа «Запорізький обласний шкірно-венерологічний клінічний диспансер» Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя, Україна
(2) — Таджицький науково-дослідний інститут профілактичної медицини, м. Душанбе, Республіка Таджикистан
(3) — Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя, Україна

Газета "Новини медицини та фармації" №3 (685), 2019
Рубрики: Дерматологія
Адъювантная терапия больных хроническими дерматозами с применением крема Бедан
Автори: Кутасевич Я.Ф., Олейник И.А. - ГУ «Институт дерматологии и венерологии НАМН Украины», г. Харьков
Газета "Новини медицини та фармації" 1 (561) 2016
Рубрики: Дерматологія
Розділи: Довідник фахівця
Современные подходы к комплексной терапии простого герпеса и опоясывающего лишая
Автори: Айзятулов Р.Ф. - д.м.н., профессор, вице-президент Украинской ассоциации врачей- дерматовенерологов и косметологов, заведующий кафедрой дерматовенерологии, Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
Газета "Новини медицини та фармації" 19 (476) 2013
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Дерматологія
Розділи: Довідник фахівця
Тригерні фактори дитячого віку в розвитку псоріазу
Автори: Куц Л.В. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Журнал "Здоров`я дитини" 7 (50) 2013
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія, Дерматологія
Розділи: Клінічні дослідження
Харчові дефіцити у дітей перших 3 років життя за даними мультицентрового дослідження в Україні
Автори: Няньковський С.Л., Добрянський Д.О., Івахненко О.С., Яворська М.О. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького; Заєць В.В., Платонова О.М.,Шадрін О.Г. - ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ; Клименко В.А.3, Солодовнік Г.Л.3 - Харківський національний медичний університет
Журнал "Здоров`я дитини" 5 (48) 2013
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Дерматологія
Розділи: Довідник фахівця
Шляхи корекції змін концентрації статевих гормонів у чоловіків старшої вікової групи, хворих на псоріаз
Автори: Резніченко Н.Ю. - Комунальна установа «Запорізький обласний шкірно-венерологічний клінічний диспансер», Запорізької обласної ради
Журнал "Медико-соціальні проблеми родини" 2 (том 18) 2013
Рубрики: Акушерство та гінекологія, Дерматологія, Геронтологія
Розділи: Клінічні дослідження
Контагиозный моллюск в практике детского хирурга
Автори: Литовка В.К., Журило И.П., Веселый С.В., Латышов К.В., Иноземцев И.Н., Литовка Е.В., Бурцева Т.О., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Областная детская клиническая больница, г. Донецк
Журнал "Здоров`я дитини" 3 (46) 2013
Рубрики: Інфекційні захворювання, Педіатрія/Неонатологія, Хірургія, Дерматологія
Розділи: Довідник фахівця
Изменения ногтей при патологии пищеварительной системы
Автори: Василенко В.В., Виноградов Д.Л., Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, Россия
Газета "Новини медицини та фармації" 9 (460) 2013
Рубрики: Гастроентерологія, Дерматологія
Розділи: Довідник фахівця
Tuberous sclerosis. Сlinical observation
Автори: Bordugova E.V, Konopko N.N.,Khapchenkova D.S.,Kartashova O.S.*, Donetsk National Medical University named by M. Gorky, Department of Pediatrics of Faculty of Intership and Postgraduate, * State Institution " Institute of Urgent and Reconstructive Surgery named by V.K. Gusak of National Academy of Medical Sciences of Ukraine", Donetsk, Ukraine
Журнал "Здоров`я дитини" 2 (45) 2013
Рубрики: Неврологія, Педіатрія/Неонатологія, Дерматологія
Розділи: Довідник фахівця
Chronic mucocutaneus candidiasis as a primary immunodeficiency in children
Автори: Chernyshova L.I.1., Bondarenko A.V. 1, Volokha A.P.1, Lapiy F.I. 1, Chernyshov V.P.2, Marodi L.3, 1 National Medical Academy of Postgraduate Education named P.L.Shupyk, Kiev, Ukraine, 2 SІ “Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology”, 3 University of Debrecen, Hungary
Журнал "Здоров`я дитини" 2 (45) 2013
Рубрики: Інфекційні захворювання, Педіатрія/Неонатологія, Дерматологія
Розділи: Довідник фахівця
Туберозный склероз: обзор литературы   и собственное клиническое наблюдение
Автори: Бордюгова Е.В., Конопко Н.Н., Хапченкова Д.С., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Карташова О.С., Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины, г. Донецк
Журнал "Здоров`я дитини" 2 (45) 2013
Рубрики: Неврологія, Педіатрія/Неонатологія, Дерматологія
Розділи: Довідник фахівця
Хронічний шкірно-слизовий кандидоз як первинний імунодефіцит у дітей
Автори: Чернишова Л.І.1, Бондаренко А.В.1, Волоха А.П.1, Лапій Ф.І.1, Чернишов В.П.2, Мароді Л.3, 1 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, 2 ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ, 3 Університет м. Дебрецен, Угорщина
Журнал "Здоров`я дитини" 2 (45) 2013
Рубрики: Інфекційні захворювання, Педіатрія/Неонатологія, Дерматологія
Розділи: Довідник фахівця