Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Клінічні дослідження

Етіологічні особливості інфекцій сечової системи у вагітних жінок: сучасний стан проблеми
Автори: Мирошниченко М.С. (1), Мішин Ю.М. (1), Пасієшвілі Н.М. (2), Капустник Н.В. (2), Мішина М.М. (1), Мозгова Ю.А. (1), Марченко І.А. (1), Мирошниченко С.О. (3)
(1) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
(2) — Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласний клінічний перинатальний центр», м. Харків, Україна
(3) — Комунальне некомерційне підприємство Ізюмської міської ради «Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері», м. Ізюм, Україна

Журнал "Нирки" Том 12, №3, 2023
Рубрики: Нефрологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ефективність застосування Lespedeza capitata у хворих на хронічну хворобу нирок ІІІ–ІV ст.
Автори: Дудар І.О., Лобода О.М.
ДУ «Інститут нефрології НАМН України», м. Київ, Україна

Журнал "Нирки" Том 12, №3, 2023
Рубрики: Нефрологія
Розділи: Клінічні дослідження
Застосування екстракту леспедези головчастої в комплексному лікуванні хронічної хвороби нирок
Автори: Соколова Л.К., Бельчіна Ю.Б., Цимбал Т.С., Черв’якова С.А., Соколова А.М.
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна

Журнал "Нирки" Том 12, №3, 2023
Рубрики: Нефрологія
Розділи: Клінічні дослідження
Клінічний випадок стероїдзалежного нефротичного синдрому в дитини
Автори: Лагодич Є. (1), Іванов Д. (1), Вакуленко Л. (2), Литвинова О. (3)
(1) — Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна
(3) — КП «Регіональний медичний центр родинного здоров’я ДОР», м. Дніпро, Україна

Журнал "Нирки" Том 12, №2, 2023
Рубрики: Нефрологія
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка індексу резистентності та екскреції уромодуліну в пацієнтів з додіалізною хронічною хворобою нирок з урахуванням індексу коморбідності
Автори: Денова Л.Д. (1), Іванов Д.Д. (2)
(1) — Національний університет охорони здоров’я імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Журнал "Нирки" Том 12, №2, 2023
Рубрики: Нефрологія
Розділи: Клінічні дослідження
Аналіз факторів ризику тяжкого перебігу COVID-19
Автори: T.S. Gruzieva (1), O.Ya. Antonyuk (1–3)
(1) — Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine
(2) — National Military Medical Clinical Centre “Main Military Clinical Hospital”, Kyiv, Ukraine
(3) — KAPITAL Ltd. (MC Universal Clinic “Oberig”), Kyiv, Ukraine

Журнал "Нирки" Том 12, №1, 2023
Рубрики: Нефрологія
Розділи: Клінічні дослідження
Моніторинг та особливості антибіотикорезистентності під час пандемії COVID-19
Автори: Безрук В.В. (1), Іванов Д.Д. (2), Шкробанець І.Д. (3)
(1) — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
(2) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(3) — Національна академія медичних наук України, м. Київ, Україна

Журнал "Нирки" Том 12, №1, 2023
Рубрики: Нефрологія
Розділи: Клінічні дослідження
Використання препарату ритуксимаб у педіатричній нефрологічній практиці
Автори: Лагодич Є.К.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Журнал "Нирки" Том 12, №1, 2023
Рубрики: Нефрологія
Розділи: Клінічні дослідження
Якість життя хворих з додіалізною хронічною хворобою нирок, її зв’язок з оксидантним стресом і екскрецією уромодуліну
Автори: Денова Л.Д. (1), Іванов Д.Д. (2)
(1) — Національний університет охорони здоров’я імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Журнал "Нирки" Том 12, №1, 2023
Рубрики: Нефрологія
Розділи: Клінічні дослідження
Функція нирок у пацієнтів з хронічною хворобою нирок та гіпертензією 1–2-го ступеня на тлі SARS-CoV-2
Автори: Завальна І.М.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Журнал "Нирки" Том 12, №1, 2023
Рубрики: Нефрологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ефективність і безпека уратзнижуючої терапії у мультиморбідних пацієнтів в умовах реальної клінічної практики: результати клінічного дослідження
Автори: Хіміон Л.В. (1, 5), Найштетік І.М. (2), Бур’янов О.А. (3), Ротова С.О. (1), Сміян С.І. (4), Лапшина Г.М. (2), Данилюк С.В. (1, 5), Ситюк Т.О. (1, 5), Кіча Н.В. (1, 5), Лебедєва Т.О. (5), Трофанчук В.В. (5)
(1) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Клініка сучасної ревматології, м. Київ, Україна
(3) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(4) — Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль, Україна
(5) — КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня», м. Київ, Україна

Журнал "Нирки" Том 11, №4, 2022
Рубрики: Нефрологія
Розділи: Клінічні дослідження
Використання препарату Пембіна Блю в лікуванні й профілактиці рецидивуючих інфекцій нижніх сечовивідних шляхів у жінок
Автори: Возіанов О.С. (1), Іванов Д.Д. (2)
(1) — ДУ «Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Журнал "Нирки" Том 11, №4, 2022
Рубрики: Нефрологія
Розділи: Клінічні дослідження
Структура й особливості динаміки первинної інвалідності дорослого населення України внаслідок неонкологічних урологічних захворювань
Автори: Сайдакова Н.О. (1), Пасєчніков С.П. (1), Мітченко М.В. (1), Кононова Г.Є. (1), Гродзінський В.І. (2), Бєлякова В.Г. (3)
(1) — ДУ «Інститут урології ім. акад. О.Ф. Возіанова НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради», м. Івано-Франківськ, Україна
(3) — Миколаївський обласний центр медико-соціальної експертизи, м. Миколаїв, Україна

Журнал "Нирки" Том 11, №3, 2022
Рубрики: Нефрологія
Розділи: Клінічні дослідження
Структура й особливості динаміки первинної інвалідності дорослого населення України внаслідок неонкологічних урологічних захворювань
Автори: N.O. Saidakova (1), S.P. Pasiechnikov (1), M.V. Mitchenko (1), G.E. Kononova (1), V.I. Hrodzinskyy (2), V.G. Bieliakova (3)
(1) — State Institution “Institute of Urology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kyiv, Ukraine
(2) — Municipal Non-Profit Enterprise “Regional Clinical Hospital of Ivano-Frankivsk Regional Council”, Ivano-Frankivsk, Ukraine
(3) — Mykolaiv Regional Center for Medical and Social Expertise, Mykolaiv, Ukraine

Журнал "Нирки" Том 11, №3, 2022
Рубрики: Нефрологія
Розділи: Клінічні дослідження
Виявлення плазмідних генів антибіотикорезистентності ESBLs та PMQR серед уропатогенів, виділених від пацієнтів з додіалізною ХХН та пієлонефритом
Автори: Чуб О.І. (1, 2), Тесленко С.В. (3), Чуб О.В. (4)
(1) — Медичний центр «Рішон», м. Харків, Україна
(2) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
(3) — ТОВ «Медлюкс», м. Харків, Україна
(4) — КНП «Міська клінічна лікарня № 19» ХМР, м. Харків, Україна

Журнал "Нирки" Том 11, №1, 2022
Рубрики: Нефрологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив мутації FN1 на результати фібронектинової гломерулопатії: системний огляд та метааналіз
Автори: Fateme Shamekhi
Imam Khomeini Hospital Complex, National Tehran Medical College, National Tehran of University Medical Sciences, Tehran, Iran

Журнал "Нирки" Том 11, №1, 2022
Рубрики: Нефрологія
Розділи: Клінічні дослідження